Water en klimaat
Thema

Water en klimaat

Water is onontbeerlijk voor het leven op aarde en van cruciale betekenis voor de maatschappij. Ook in het klimaat speelt water een grote rol. De natuurlijke kringloop van oceaan naar atmosfeer, door neerslag weer terug op aarde en via rivieren naar de oceanen is van doorslaggevende invloed op regionale en mondiale klimaatpatronen.

Nederland heeft een internationale status als kennisland op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid, watertechnologie, zeeonderzoek en scheepsbouw. Ook op het terrein van afvalwaterzuivering, klimaatmodellen en deltatechnologie doen Nederlandse wetenschappers belangrijk onderzoek.

Binnen het NWO-thema Water en klimaat wordt onderzoek gedaan naar onder meer de fundamentele achtergronden van extreem weer, overstromingsveiligheid, de zoetwatervoorziening, veranderende ecosystemen en de (on)voorspelbaarheid van het klimaat.


Programma's bij dit thema