Uitdagingen

De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in steeds grotere steden. Meer mensen en meer welvaart leiden tot een sterke groei van mobiliteit en transport. Maar ook de opwarming van het klimaat beïnvloedt het leven in de grote steden. We gaan energiezuiniger bouwen, stappen over op elektrisch vervoer en scheiden steeds meer afval.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening van stedelijke gebieden.

Samen met partners

Binnen het onderzoeksthema Verbinden van duurzame steden wordt vernieuwend onderzoek gedaan dat kennis oplevert die nodig is om op tijd in te spelen op deze vraagstukken. Onderzoekers werken daarbij nauw samen met maatschappelijke partijen uit binnen- en buitenland. Ook het bedrijfsleven is betrokken. Deze samenwerking met publieke en private partners zorgt ervoor dat het onderzoek aansluit bij de vragen uit de praktijk en dat de wetenschappelijke kennis die uit het onderzoek voortkomt, toegepast wordt.

Randstad

Het onderzoek richt zich onder andere op de bereikbaarheid van de Randstad voor personen, goederen en informatiestromen binnen het brede kader van economische ontwikkelingen, demografie, klimaat en energie.

Stedelijke netwerken

Ook wordt kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richt zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen.

Weg en spoor

Daarnaast werken wetenschappers aan onderzoek naar mogelijkheden voor transport. Onderwerpen variëren van de invloed van leaseauto's op autokeuze en gereden aantallen kilometers, tot verbeteringen aan de spoorinfrastructuur in Nederland. Gezamenlijk doel is om de bereikbaarheid van grote steden te verbeteren, en na te gaan welke technologische en maatschappelijke innovaties nodig zijn om knelpunten op te lossen.