Onderzoeksprogramma's

Het thema Verbinden van duurzame steden bestaat voorlopig uit de volgende lopende onderzoeksprogramma's.

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad
  Dit onderzoeksprogramma draait om vraagstukken op het gebied van duurzame mobiliteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie en klimaatverandering. Verschillende departementen dragen financieel en inhoudelijk bij. Het programma loopt sinds 2008.
  Zie ook www.nwo.nl/dbr en dbr.verdus.nl
 • URD: Urban Regions in the Delta
  In URD wordt kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richt zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen. Het betreft casussen in Nederland en internationaal vergelijkend onderzoek in Europa. Het programma wordt gefinancierd door NWO en uit de FES-gelden (de aardgasbaten die de overheid inzet om de kenniseconomie te versterken).
  Zie ook www.nwo.nl/urd en urd.verdus.nl
 • UDW: Urbanising Deltas of the World
  Het onderzoeksprogramma Urbanising Deltas of the World valt onder de NWO-thema's Water en klimaat en Verbinden van duurzame steden. Het programma wil bijdragen aan het realiseren van wereldwijde water- en voedselzekerheid en duurzame economische groei in rivierdelta's.
  Zie ook www.nwo.nl/udw en udw.verdus.nl
 • Joint Programming Initiative URBAN EUROPE
  De problematiek van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren werkt NWO aan 'URBAN EUROPE', een onderzoeksprogramma dat bijdraagt aan de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden.
  Zie ook www.nwo.nl/urbaneurope en urbaneurope.verdus.nl
 • Kennis voor Krachtige Steden
  Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden van Nicis Institute sluit aan bij de strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk. Stedelijke partijen worden daarom al bij het formuleren van de onderzoeksvraag betrokken bij het onderzoek. Ook gedurende het onderzoek is voortdurend interactie tussen de steden en de wetenschappers.
  Zie ook www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Onderzoek en kks.verdus.nl
 • ExploRail
  In het Partnershipprogramma ExploRail werken technologiestichting STW en ProRail samen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 'Intelligent Rail Infrastructure' ('Zelfdenkend Spoor'). Het doel van het programma is door grensverleggend en innovatief onderzoek de spoorinfrastructuur in Nederland voor de toekomst robuust en betrouwbaar te maken. Het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het vroegere regieorgaan ICTRegie dragen financieel bij aan het programma.
  Zie ook www.nwo.nl/explorail en explorail.verdus.nl