Internationaal

Verbinden van duurzame steden is bij uitstek een internationaal gericht thema. Grotestedenproblematiek beperkt zich niet tot Nederland.

Binnen het thema wordt op verschillende manieren samengewerkt met internationale partners:

  • JPI Urban Europe
    Joint Programming Initiative: Europese onderzoekssamenwerking op het gebied van logistiek. NWO neemt deel aan de pilot calls voor 2012 en 2013 van dit programma.
  • Samenwerking met China
    Samen met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) zet NWO een onderzoeksprogramma op voor gezamenlijke projecten op het gebied van verkeer, transport en logistiek. Lees meer: Samenwerking China - National Natural Science Foundation of China (NSFC)