Research & Innovation in Smart Creative Contexts
Thema

Research & Innovation in Smart Creative Contexts

Creativiteit is een belangrijke productiefactor en een bron van productinnovatie: de kenniseconomie is bij uitstek een creatieve economie. Het thema Research & Innovation in Smart Creative Contexts (RISCC, voorheen Creatieve industrie) wil de bijdrage van de wetenschap aan de cultuursector vergroten.

In de creatieve industrie├źn liggen voor ons land vele kansen. Daarom heeft het Innovatieplatform dit terrein aangewezen als sleutelgebied. Meer ondernemerschap in de cultuursector en een betere benutting van cultuur en creativiteit door het bedrijfsleven zijn kerndoelstellingen. Wetenschappelijk onderzoek kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Creatieve industrie

Onder creatieve industrie valt een heel scala aan bedrijfstakken: van de amusementsindustrie tot de podiumkunsten; van industrieel ontwerp tot mode en van multimedia en games tot architectuur en design. De breedheid van het onderwerp brengt een waaier van mogelijke onderzoeksonderwerpen met zich mee, zoals:

  • de invloed van ICT op creatieve inhoud en ontsluiting van cultuur,
  • de circulatie van culturele producten, multimedialiteit als factor in veranderende patronen van culturele consumptie,
  • de rol van esthetiek,
  • creativiteit als factor in innovatie,
  • onderzoek naar belevingswaarde, business modellen, etc.

Het thema biedt diverse mogelijkheden voor samenwerking tussen geesteswetenschappen, technische wetenschappen, informatica en maatschappij- en gedragswetenschappen.

Het NWO programma sluit aan bij het sleutelgebied Creatieve industrie van het Innovatieplatform, de prioriteiten van het ministerie van EZ en de verkenningen van de COS.