Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg
Thema

Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg

Met het thema Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg wil NWO de Nederlandse kennis en infrastructuur op het gebied van medische apparatuur blijvend te versterken.

De vergrijzing in combinatie met een dalende beroepsbevolking leidt er in de nabije toekomst toe dat de vraag naar gezondheidszorg het aanbod overstijgt. Deze trend is wereldwijd en vraagt om fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg. Te denken valt aan:

  • grotere efficiĆ«ntie zorgprofessionals
  • verschuiving van intramurale zorg (ziekenhuis) naar extramurale zorg (thuis)
  • vergroten aandeel zorg door mantelzorgers

Dit thema sluit aan bij de speerpunten van VNO/NCW, de prioriteiten van het ministerie van EZ, de sleutelgebieden Hightech Systemen en Materialen van het Innovatieplatform, de verkenningen van de COS en de strategische agenda van de departementen.