Maatschappelijk verantwoord innoveren
Thema

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Het thema Maatschappelijk verantwoord innoveren heeft als doel te verkennen wat de mogelijke ethische en maatschappelijke gevolgen zijn van innovatieve ontwikkelingen in de wetenschap en techniek.

Technologische ontwikkelingen hebben veel te bieden: van verbeteringen van de kwaliteit van leven van individuele burgers tot oplossingen voor veiligheid en voedselvoorziening op wereldschaal. Vooruitgang bestaat echter uit meer dan technologische ontwikkeling alléén. De te verwachten ethische en maatschappelijke gevolgen van de innovatie verdienen evenveel aandacht als het technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Via het thema Maatschappelijk verantwoord innoveren pleit NWO voor een verkenning van maatschappelijk consequenties, ethische dilemma’s en acceptatie van technologische innovatie. Als dit onderzoek wordt geïntegreerd in het technologische ontwikkelingsproces en in nauwe samenwerking met de bètawetenschappers, dan kunnen eventuele problemen worden onderkend en kan het innovatieproces tijdig worden bijgestuurd.

Accenten

Bij bepaalde wetenschappelijke of technologische doorbraken bestaat het vermoeden dat zij ingrijpende effecten zullen hebben op de samenleving. Zowel positief als negatief en zowel voor het individu als voor de gehele maatschappij. In de periode 2007 - 2010 ligt voor dit thema het accent op:

  • nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, biotechnologie en neurowetenschappen en in de informatie- en communicatietechnologie;
  • bestaande technieken voor de opwekking van energie, voor transport, landbouw, waterbeheer.

Dit thema sluit aan bij de verkenningen van de COS, de thema’s van TNO en de GTI’s en de strategische agenda’s van de departementen.