Kwaliteit van leven
Thema

Kwaliteit van leven

Binnen het thema 'Kwaliteit van leven' gaat het om vraagstukken rond levenslopen. Het onderzoek richt zich op verschillende generaties Nederlanders en niet-westerse allochtonen (kinderen, ouders en grootouders) in verschillende contexten en sociaal-economische omstandigheden.

Onderzoek naar kwaliteit van leven moet veranderingen en belangrijke overgangen in levenslopen in kaart brengen. Daarnaast is het doel van onderzoek binnen dit thema te verklaren hoe verschillen tussen generaties ontstaan en waarom levenslopen van allochtone en autochtone groepen anders verlopen op het terrein van sociale en gezinsrelaties, gezondheid, maatschappelijke positie en culturele integratie.

Urgente maatschappelijke kwesties staan centraal binnen dit thema, zoals:

  • sociale en economische integratie,
  • culturele beleving,
  • sociale- en arbeidsparticipatie,
  • vereenzaming,
  • relatievorming,
  • verslaving,
  • vergrijzing,
  • criminaliteit en
  • mobiliteit.

Samenwerking

Kwaliteit van Leven biedt diverse mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor ontwikkelingstrajecten van zowel individuen als groepen. Samenwerking tussen toponderzoeksgroepen uit gezondheidsonderzoek, het geesteswetenschappelijke, sociaal- en gedragswetenschappelijk domein wordt aangemoedigd.

Het thema sluit aan bij de thema’s van TNO en de GTI’s, de verkenningen van de COS en bij de strategische agenda’s van departementen.