Kennisbasis voor ICT-toepassingen
Thema

Kennisbasis voor ICT-toepassingen

De mens wordt steeds meer ondersteund door apparaten en applicaties. Wil Nederland een sterke positie blijven behouden op het gebied van ICT-ontwikkeling, dan kan het niet zonder excellent en innovatief ICT-onderzoek en hoogwaardige toepassingen.

In alle maatschappelijke sectoren groeit de automatisering van bedrijfsprocessen en daarmee de hoeveelheid digitale data. De inzet van ICT maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Daarbij dient ook aandacht uit te gaan naar de zorg om veiligheid van soft- en hardware en de presentatie van de inhoud.

Voor de invulling van dit thema heeft NWO de thema’s uit de Nationale Onderzoeksagenda ICT 2005–2010 en toepassingsgebieden van ICTRegie vertaald naar een integrale benadering van onderzoek en toepassingen in de zorg, de creatieve industrie en de dienstensector.

SenterNovem, VNO/NCW, MKB-Nederland zijn betrokken bij de ontwikkeling van het thema Kennisbasis voor ICT-toepassingen.

Sterke positie

Nederland heeft een bloeiende ICT-industrie. De groeiende vraag naar ICT-deskundigen overstijgt het aanbod. Sommige ICT-werkzaamheden worden verlegd naar landen als India en China.

Een sterke positie in de ontwikkeling van ICT-toepassingen en dienstverlening dient dus een duidelijk nationaal en maatschappelijk belang. Dat kan niet zonder excellent en innovatief ICT-onderzoek en hoogwaardige toepassingen. NWO werkt hierin nauw samen met universiteiten en andere kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

De vier speerpunten van het thema Kennisbasis voor ICT-toepassingen zijn:

  • Embedded Systems
  • Software as Service
  • Mixed Reality
  • Ambient Computing

Embedded systems

Binnen het onderdeel Embedded Systems is door het STW-programma SmartSIP in 2007 een call for proposals gelanceerd. Dit programma wil nieuwe kennis en expertises voor het maken van Smart Systems in Package (SmartSiP) genereren. In het programma wordt gewerkt aan een integratie van geavanceerde SiP-technologie en state of the art embedded system software.

Ambient Computing

Het onderdeel Ambient Computing wordt vormgegeven via ‘ICT in de zorg’, waar in 2007 een call for proposals voor preparatory work is uitgegaan. Tijdens de Wereld COPD dag is in het kader van het deelprogramma ICT en Diseasemanagement een geslaagde eerste bijeenkomst gehouden om vertegenwoordigers uit het COPD-veld en ICT-onderzoekers te matchen. COPD is een chronische aandoening van de longen en luchtwegen en is na hart- en vaatziekten de meest voorkomende chronische ziekte.

Mixed Reality

Het onderdeel Mixed Reality komt aan bod in het ICT-deel in het thema Creatieve Industrie, bijvoorbeeld via het CATCH programma. Dit programma ontwikkelt methoden en technieken waarmee collectiebeheerders hun digitale collecties beter toegankelijk kunnen maken.

Het onderzoeksprogramma Jacquard geeft invulling aan het onderdeel Software as Service.