Hersenen en cognitie
Thema

Hersenen en cognitie

De neuro- en cognitiewetenschappen geven antwoord op belangrijke vraagstukken rond welzijn (hersenziekten, veroudering), educatie (ontwikkelingsstoornissen, leren) en welvaart en bedrijvigheid (taal- en communicatietechnologie).

Kennisoverdracht vraagt om voortdurende leer- en aanpassingsprocessen, en de  vergrijzende samenleving maakt betere behandelingsmethoden en strategieën ter voorkoming van hersenstoornissen dringend noodzakelijk.

Samenhangend onderzoek

Belangrijke wetenschappelijke doorbraken hebben het mogelijk gemaakt kennis over gedrag, psychische functies en moleculaire en cellulaire processen in samenhang met elkaar te bestuderen. Wereldwijd wordt de uitdaging van dit onderzoeksterrein herkend en erkend. Nederlandse neuro- en cognitiewetenschappers hebben een uitstekende internationale reputatie en een wijdvertakt netwerk van internationale samenwerkingsverbanden.

Het thema Hersenen en cognitie beoogt een optimale integratie en krachtenbundeling van basaal neurowetenschappelijk onderzoek, medisch en gezondheids(zorg) onderzoek, cognitie- en gedragwetenschappen, taalkunde en informatietechnologie.

Het onderwerp Hersenen en Cognitie sluit aan bij de thema’s van VNO/NCW, de verkenningen van de COS, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en bij de strategische agenda’s van de departementen.