Funderend energieonderzoek
Thema

Funderend energieonderzoek

Energievoorziening is een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken die op termijn alle aspecten van het dagelijks leven, milieu en economie bepaalt. Innovatie van productie, opslag, transport en gebruik van energie vraagt op korte termijn een samenhangende aanpak.

Het ontwikkelen en introduceren van nieuwe technieken voor energievoorziening kan jaren duren. Samenwerking tussen wetenschap en marktpartijen kan innovatie in de energiesector stimuleren. Verschillende onderzoeksgebieden kunnen belangrijke bijdragen leveren; zoals op de terreinen stroming en warmte (verbranding, energiebesparing, milieu) en materialenonderzoek (biomaterialen, zonnecellen, waterstof, fusie).

Het thema Funderend energieonderzoek sluit aan bij de thema's van VNO/NCW, de prioriteiten van EZ, de verkenningen van de COS, de thema's van TNO en de GTI’s, de strategische agenda’s van departementen en bij actuele EU-prioriteiten.

Energieonderzoek

NWO heeft een budget van 90 mln euro beschikbaar besteld voor funderend energieonderzoek.