Dynamica van complexe systemen
Thema

Dynamica van complexe systemen

Dit thema richt zich op onderzoek dat als doel heeft het gedrag van complexe systemen te beschrijven en te voorspellen.

Moderne processen zijn complex. Het analyseren en voorspellen van sociale, economische en financiƫle ontwikkelingen vereist daarom een benadering die de complexiteit van deze systemen meenemen.

De dynamica van complexe systemen is wereldwijd een van de snelst groeiende wetenschapsgebieden. Onderzoek richt zich op heel diverse processen, zoals de verspreiding van micro-organismen, reactiesnelheden in een chemische reactor, fluctuaties in aandelenkoersen, klimaatverandering en complexe processen bij energiedistributienetwerken.

Onderzoek naar complexiteit vindt zijn oorsprong bij exacte wetenschappen maar is van grote waarde gebleken voor onder meer economische en gedragswetenschappen.

Voorspelbaarheid

Complexe systemen gedragen zich voorspelbaar. Toch ligt hun ontwikkeling niet van tevoren vast. Om het gedrag te kunnen voorspellen is meer inzicht nodig in de dynamiek van het systeem en in het concept van deterministische chaos. De nog altijd groeiende rekencapaciteit maakt het mogelijk om complexe wiskundige modellen te simuleren. De nieuwe inzichten zijn van belang voor de productiesector (verbeterde procescontrole), de biosector (begrip van complexe organismen) en de energiesector (betere beheersing van dynamische processen).

Dit thema sluit aan bij de thema's van VNO/NCW, van TNO en de GTI's en de prioriteiten van het ministerie van Economische Zaken.