Duurzame aarde
Thema

Duurzame aarde

Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering liggen aan de basis van doelgericht beleid. Met het thema Duurzame aarde wil NWO het Nederlandse onderzoek op dit gebied stimuleren.

De ingrijpende gevolgen van de mens op de aarde worden steeds meer zichtbaar. Directe effecten op klimaat, milieu en ecosystemen zijn voelbaar maar in toenemende mate ook de indirecte negatieve gevolgen voor economische ontwikkeling, veiligheid, volksgezondheid en welzijn.

Nieuwe doelen

Zocht men aanvankelijk naar wegen om schadelijke effecten te voorkómen, inmiddels richt de aandacht zich ook op de noodzaak tot aanpassing aan de veranderingen. Integraal wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, gevolgen en de relatie met het natuurlijke systeem aarde vormt de basis voor onderbouwde scenario’s en oplossingen. Hierbij is internationale samenwerking essentieel.

De rol van Nederland

Het Nederlandse onderzoek speelt op meerdere relevante terreinen een vooraanstaande rol, zoals klimaat, geodynamica, water-, kust- en zeeonderzoek, duurzame technologieën en energievraagstukken. Met het thema Duurzame aarde wil NWO deze positie versterken.

De focus ligt op multidisciplinaire onderzoeksprogramma's in drie deelgebieden:

  • Energie en emissies
  • Veranderingen in het klimaatsysteem
  • Mens en milieu: natuurlijke hulpbronnen, water, rivieren, kustzones

Beleid

Programma's die ontwikkeld worden vanuit het thema Duurzame aarde zijn van direct belang bij de ontwikkeling van beleid en innovaties. Ze sluiten aan bij het thema Water van het Innovatieplatform, de verkenningen van de COS, de thema's van TNO en de GTI's, de strategische agenda's van de departementen en bij de Kaderprogramma's van de EU.

Kennisbenutting

Samenwerking met belanghebbenden is essentieel, zowel bij het uitvoeren van het onderzoek als de uitrol van resultaten. Voor Duurzame aarde is er voor gekozen met de uitwisseling van kennis met maatschappelijk partners niet te wachten tot na de afronding van het thema.