Culturele dynamiek
Thema

Culturele dynamiek

Het thema Culturele dynamiek wil een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken waarin cultuur, cultuurverschillen en cultureel erfgoed een belangrijke rol spelen.

Cultureel erfgoed ontstaat wanneer een groep materiële of immateriële cultuuruitingen als haar kenmerk of eigendom definieert en er een identiteit aan ontleent. Dit proces van productie en toe-eigening van goederen en gebruiken is de kern van culturele dynamiek en kan zowel de dagelijkse praktijk beschrijven als een ideaalbeeld.

Nationale samenlevingen zijn ongekend pluriform en multicultureel geworden. Eén nationaal geheugen, nationaal burgerschap of nationale cultuur bestaan niet meer. Overal in Europa wordt naar nieuwe groepswaarden gezocht die sociale cohesie ondersteunt of herstelt, bijvoorbeeld met erfgoedbeleid, cultuureducatie en inburgering. Kenmerkend voor Nederland is de plotselinge omslag van gidsland als het gaat om tolerantie naar een samenleving die verdeeld en stuurloos is.

Hoofdlijnen in het thema zijn:

  • burgerschap en identiteit
  • creatieve vormgeving en innovatie
  • intermedialiteit
  • populaire cultuur
  • canonvorming

Interdisciplinair

Culturele dynamiek is ontwikkeld door de NWO-wetenschapsgebieden geesteswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen en WOTRO.

Aansluiting

Het thema sluit aan bij de thema’s van TNO, de GTI‘s en de strategische agenda's van departementen.