Conflict en veiligheid
Thema

Conflict en veiligheid

Conflicten komen in ieder sociaal systeem voor en hebben vaak grote gevolgen voor de betrokkenen. Vanuit dit thema wordt onderzocht hoe en waarom conflicten ontstaan en hoe we ze kunnen voorkomen.

Conflicten ontstaan op micro- en macroniveau; tussen gezinsleden, buurtgemeenschappen, fanclubs, etnische groepen en tussen landen. De aanleidingen voor de conflicten zijn divers, maar duidelijk is wel dat binnen een samenleving met een diverse bevolking eerder conflicten ontstaan. Nederland is zo'n land.

Beleidsthema's

Grote diversiteit kant leiden tot onbegrip en ergernis. Omdat er in Nederland steeds vaker conflicten ontstaan door diversiteit, zijn ze steeds vaker onderwerp van beleid.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde voor de periode 2005-2006 de strategische thema's 'de ongekende burger' en 'de ongekende islam'. Hierin werd onderzoek gedaan naar (religieuze en etnische) spanningen in de Nederlandse samenleving, radicalisering en terrorisme. Bij het Ministerie van Defensie stonden de genderverhoudingen binnen de politiekorpsen hoog op de agenda.

Kennis vergaren

Wat is de beste aanpak? Preventie, negeren of juist het samenbrengen van groepen? Vraagt het ene type conflict een andere aanpak dan het andere? Conflict en veiligheid zoekt naar antwoorden op deze vragen. Overheden en maatschappelijke instellingen kunnen de kennis die dit oplevert gebruiken om adequaat beleid te ontwikkelen.


Programme website

Alle programma's voorThema: Conflict en veiligheid (2007-2010)