Over dit thema

Als gevolg van trends als mondialisering, toename van het belang van technologie, commercialisering en individualisering veranderen wereld- en mensbeelden. Waar het halverwege vorige eeuw nog vanzelfsprekend was dat iemand binnen zijn eigen zuil stemde, televisie keek en kranten las, kiezen mensen nu voor elke activiteit of rol in hun leven een bijbehorende gemeenschap.

Met de komst van internet en sociale media is de wereld letterlijk binnen handbereik gekomen. Dat heeft vele voordelen maar veroorzaakt ook spanningen.

Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee voor maatschappijen, groepen en het individu. Hoe ontstaat saamhorigheid nu oude verbanden als kerk en buurt hun vanzelfsprekendheid hebben verloren? Hoe kunnen we deze processen filosofisch, historisch en sociaalwetenschappelijk beter begrijpen en verklaren en tot oplossingen komen?

Belangrijke maatschappelijke onderwerpen als religie, taal, identiteit en cultuur zijn nauw met elkaar verweven. Onderzoekers buigen zich binnen het NWO-thema Samenleven onder spanning over vragen als: Wat is de relatie tussen religie en maatschappelijke spanningen? Levert religie een bijdrage aan de integratie van minderheden en participatie van burgers, of staat zij deze juist in de weg? Hoe beïnvloedt de onbegrijpelijkheid van belastingformulieren het beeld dat mensen van overheidsinstanties hebben?

Wetenschappelijk onderzoek binnen het thema Samenleven onder spanning richt zich voor een groot deel op kritische reflectie van de ontwikkelingen, op een gedegen analyse en de duiding ervan vanuit verschillende perspectieven. Onder meer antropologen, historici, filosofen, kunsthistorici, juristen, politicologen, taalkundigen, theologen, pedagogen en psychologen onderzoeken binnen het thema wat ons bindt, en wat ons scheidt.