Samenleven onder spanning
Thema

Samenleven onder spanning

De samenleving verandert onder invloed van globalisering, technologie, commercialisering en individualisering. Via Twitter, Facebook en Skype onderhouden mensen contacten met de hele wereld en worden er soms zelfs revoluties ontketend. Wereld- en mensbeelden veranderen, nationaal en internationaal. De samenhang tussen de voortgaande schaalvergroting in de samenleving en de beperkte schaal van de mens als individu is een veelzijdig en dynamisch onderzoeksterrein.

Binnen het NWO-thema Samenleven onder spanning staat de vraag centraal wat mensen met elkaar verbindt en wat mensen scheidt. Binnen het thema wordt die centrale vraag aan de hand van verschillende onderwerpen onderzocht: identiteit en identiteitsvorming, (begrijpelijke) taal en meertaligheid, religie, sport, burgerschap, cultuur en erfgoed.

Wetenschappers werken aan vragen als: Hoe moeten teksten van schoolboeken worden geschreven om zo goed mogelijk begrepen te worden? Hoe moeten we omgaan met religieuze uitingen in het publieke domein, zoals hoofddoeken of luid klokgelui? Wat is de rol van sport bij de integratie van verschillende bevolkingsgroepen?Programma's bij dit thema

Alle programma's voorThema: Samenleven onder spanning (2011-2014)