Over dit thema

Waarom is de ene mens ziek en de ander gezond? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het niet alleen van belang om de ziekte te bestuderen. Ook moet er goed gekeken worden naar gezonde mensen. Waarom mankeren zij niets, terwijl iemand anders in een vergelijkbare situatie zorg nodig heeft?

Goede zorg vraagt om voortdurende innovatie. Als gevolg van vergrijzing zijn er steeds meer mensen die zorg nodig hebben, en tegelijk zijn er steeds minder handen aan het bed. Zelfredzaamheid van patiënten is daarmee een belangrijk streven voor de gezondheidszorg van morgen.

Binnen het (gezondheids)zorgonderzoek zijn er van oudsher drie toepassingsgebieden:

 • Preventie
  Bij preventie gaat het om gezond blijven. Hoe kunnen gezondheidsbedreigende factoren worden uitgebannen en gezondheidsbevorderende factoren worden gestimuleerd? En welke factoren bepalen wie er ziek wordt en wie niet?
 • Curatie
  Curatie gaat om beter worden. Gerichte, effectieve en veilige genezing voor elke zieke, dat is het streven. Toepassing van genomics en proteomics om voor een individu op maat gemaakte medicijnen of therapie aan te bieden (personalised medicine) geldt hier als een van de beloftes voor de toekomst.
 • Zorg
  Bij langdurende zorg gaat het om leven met beperkingen. Wat heeft iemand met een chronische aandoening nodig om een zinvol leven te kunnen leiden? En welke hulpmiddelen zouden het leven voor deze patiënten makkelijker maken?

Onderzoek binnen het NWO-thema Leven in gezondheid richt zich op alle drie deze facetten. Hoe zorgen we ervoor dat we niet ziek worden? Welke behandeling geven we als het noodlot toch toeslaat? En hoe gaan we om met beperkingen als gevolg van chronische aandoeningen?

Topsector Life Sciences & Health

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft.

Het NWO-thema Leven in gezondheid sluit nauw aan bij de wetenschappelijke ambities van de topsector Life Sciences & Health, met name op drie terreinen:


Binnen de topsector zijn tien roadmaps opgesteld op de terreinen:

 1. Moleculaire diagnostiek
 2. Imaging en imaging-geleide therapieën
 3. Thuiszorg en zelfmanagement
 4. Regeneratieve geneeskunde
 5. Farmacotherapie
 6. One Health (mens en dier)
 7. Gespecialiseerde voeding, ziekte en gezondheid
 8. Health Technology Assesment en kwaliteit van leven
 9. Enabling technologies and infrastructure
 10. Global Health, emerging diseases in emerging markets

Met het thema Leven in gezondheid wil NWO bijdragen aan de roadmaps.