Leven in gezondheid
Thema

Leven in gezondheid

Ieder mens wenst in goede gezondheid lang te leven. Gezondheid is een complex samenspel van veel factoren: biologische stressoren, levensloop, leefstijl, fysieke, sociale en culturele omgeving en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorgvoorzieningen bijvoorbeeld. Onderzoek binnen het NWO-thema Leven in gezondheid levert kennis op voor een kwaliteitsvol leven.

Denk aan: voedingsadviezen voor mensen met suikerziekte, gen-onderzoek om oorzaken van ziektes vast te stellen en ICT-systemen voor het monitoren van patiënten. Interdisciplinariteit is een toegevoegde waarde van dit NWO-thema: verschillende disciplines vanuit alfa/gamma-, bèta- en levenswetenschappen werken gericht en in samenhang aan dezelfde opgaven.

Belangrijke trends in de gezondheidszorg zijn de toenemende zelfredzaamheid van de patiënt, de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Nieuwe kennis is niet alleen nodig voor het voorkomen, opsporen of behandelen van aandoeningen, maar ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.



Financieringsinstrumenten bij dit thema

Alle financieringsinstrumenten vanThema: Leven in gezondheid (2011-2014)

Programma's bij dit thema

Alle programma's voorThema: Leven in gezondheid (2011-2014)