Uitdagingen

De topsector High tech systemen en materialen omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen. Bedrijven in deze sector produceren een breed scala aan eindproducten, halffabricaten, componenten en materialen voor markten variërend van de halfgeleiderindustrie, materialen voor zonnecellen, printers, verlichting, ruimtevaart en de automotive industrie.

Onderzoeksgebieden

Onderzoeksgebieden die tot de kern van HTSM worden gerekend, zijn:

  • Nanotechnologie, micro- en nano-elektronica, fotonica, sensortechnologie
  • Embedded systemen, mechatronica, instrumentatie
  • Geavanceerde materialen
  • ICT-onderzoek inclusief software, scientific computing en e-Science, toepassingsgerichte wiskunde
  • Stromingsleer, plasmatechnologie, proces- en scheidingstechnologie
  • Technologie voor astronomie, lucht- en ruimtevaart, automotive, veiligheid
  • Medische technologie

Intelligent, nauwkeurig, efficiënt 

Het bereiken van duurzaamheid, in de betekenis minder gebruik van energie en materialen, is een integraal onderdeel van de wetenschappelijke en economische doelstellingen. Het NWO-thema bevat fundamenteel, vraaggeïnspireerd onderzoek dat behoort tot de wereldtop, dankzij de Nederlandse kracht van disciplines zoals natuurkunde, astronomie, wiskunde, chemie en de technische wetenschappen, zoals ICT, mechatronica en materiaalkunde. 

Instituten

Binnen het thema wordt gebruik gemaakt van de kennis en faciliteiten van de NWO-instituten. ASTRON en SRON hebben een expertfunctie op het terrein van elektronica, embedded systemen en sensor- en telecommunicatietoepassingen voor onder andere satellieten. Het CWI heeft ruime ervaring met en kennis van wiskunde en informatica, de vakgebieden die het hart vormen van veel hoogtechnologische toepassingen. De natuurkundige instituten AMOLF, Nikhef en DIFFER hebben specialistische kennis in huis over onder andere fotonica, high-performance-instrumentatie en plasmatechnologie. 

Relatie met thema Materialen: oplossingen voor schaarste

Het NWO-thema Materialen: oplossingen voor schaarste is met name gericht op het ontwerpen en produceren van materialen en het duurzaam beheer van de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Het thema High tech systemen en materialen legt zich toe op het toepassen van slimme materialen in componenten en high-techsystemen en op efficiënter energie- en materiaalgebruik bij het toepassen. Dit leidt tot een voorsprong voor de Nederlandse high-tech-industrie en daarmee tot grote economische meerwaarde.