Over dit thema

Het NWO-thema High tech systemen en materialen is veelomvattend. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat er wordt gewerkt aan hoogtechnologische innovaties. Of dat nu gaat om zuinigere motoren voor de automotive industrie, nieuwe materialen die zonlicht efficiënter omzetten in elektriciteit, of nieuwe beeldvormende technieken voor de gezondheidszorg.

ICT is voor alle ontwikkelingen binnen dit thema cruciaal. Veilige netwerken, foutloze software en slimme dataverwerking zorgen voor betrouwbare en efficiënte werking van high-tech-apparatuur. Ook van groot belang hierbij is micro-/nanotechnologie. Nieuwe apparatuur wordt steeds kleiner, zuiniger en slimmer.

De toenemende complexiteit van producten en diensten in de samenleving vraagt om fundamentele inzichten in de werking van systemen, processen en materialen. NWO stimuleert met het thema High tech systemen en materialen excellent wetenschappelijk onderzoek waarmee kennis wordt opgedaan voor de productie van eindproducten, halffabrikaten en materialen.

Nederlands onderzoek behoort tot de wereldtop in nanotechnologie, natuurkunde, medische technologie en materialenonderzoek. De NWO-instituten bundelen het beste onderzoek op veel van deze terreinen.

Relatie met thema Materialen: oplossingen voor schaarste

Het NWO-thema Materialen: oplossingen voor schaarste is met name gericht op het ontwerpen en produceren van materialen en het duurzaam beheer van de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Het thema High tech systemen en materialen legt zich toe op het toepassen van slimme materialen in componenten en high tech systemen en op efficiënter energie- en materiaalgebruik bij het toepassen. Dit leidt tot een voorsprong voor de Nederlandse high-tech-industrie en daarmee tot grote economische meerwaarde.

Topsector High tech

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft.

Nederland is befaamd om het ontwerpen, ontwikkelen en maken van high-tech-apparatuur en micro-/nanocomponenten, die zeer intelligent, zeer nauwkeurig en zeer efficiënt zijn. De ambitie van de topsector High tech systemen en materialen is samen te vatten als: nóg slimmer, kleiner en zuiniger produceren.


Wetenschappelijk onderzoek binnen het NWO-thema High tech systemen en materialen wil fundamentele wetenschappelijke kennis leveren op de vijftien terreinen waarvoor binnen de topsector HTSM roadmaps zijn opgesteld:

 

 • Semiconductor Equipment
 • Printing
 • Lighting
 • Solar
 • Healthcare
 • Security
 • Automotive
 • Aeronautics
 • Space
 • Hightech Materials
 • Embedded Systems
 • Photonics
 • Mechatronics/Manufacturing
 • Components and Circuits
 • Nanotechnologie

Tevens is de sector HTSM sterk verbonden met de topsectoroverstijgende ICT-roadmap.

De technologieprogramma's van de instituten AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, SRON en CWI sluiten aan bij de diverse HTSM roadmaps.