Duurzame energie
Thema

Duurzame energie

Biomassa, kernfusie, windmolens, zonnecellen, of misschien zonnebrandstoffen? Wetenschappers zoeken op vele terreinen naar duurzame energiebronnen, die in onze toekomstige energiebehoefte kunnen voorzien. NWO stimuleert excellent onderzoek naar de energievoorziening van de toekomst binnen het NWO-thema Duurzame energie.

Een thematische aanpak is nodig om tot radicaal nieuwe oplossingen te komen. Deze kunnen op een duurzame manier voorzien in de toenemende vraag naar energie. De onderzoeksvragen op dit terrein zijn dan ook sterk interdisciplinair.

Het thema Duurzame energie is breed: van onderzoek naar energiebesparing, via opslag en transport van energie tot onderzoek naar nieuwe energiebronnen. Het thema richt zich niet alleen op de technologie. Ook inzicht in (geo)politieke en maatschappelijke uitdagingen van de noodzakelijke overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energievormen staat op de agenda.