Over dit thema

De creatieve industrie is een dynamische sector die veel sectoren omvat, zoals architectuur, industrieel ontwerpen, mode, gaming, media en cultureel erfgoed.

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft. De Creatieve industrie is een van die topsectoren.

Binnen het kader van de creatieve industrie werkt NWO samen met CLICKNL: Creativity, Learning, Innovation, Co-creation, Knowledge. CLICKNL is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) binnen de topsector Creatieve Industrie en is betrokken als linking pin tussen wetenschap en bedrijfsleven en als aanspreekpunt voor innovatie in de creatieve sector.

De Kennis- en Innovatieagenda van CLICKNL vormt de basis voor het onderzoek dat NWO in het kader van de topsector Creatieve industrie financiert. 

NWO-proposities


CLICKNL