Onderzoeksprogramma's

Onderzoeksprogramma's zoals Science4Arts, Promoveren in de kunsten en Creatieve industrie maken deel uit van het thema Creatieve industrie. Hieronder vindt u per onderzoeksprogramma de financieringsinstrumenten, toekenningen en projecten.

Lopende onderzoeksprogramma's

Het thema Creatieve industrie bestaat voorlopig uit de volgende onderzoeksprogramma's:

Creatieve industrie

Het programma Creatieve industrie financiert en stimuleert onderzoek waar de creatieve industrie van kan profiteren.


Digging into data

Wetenschappers onderzoeken in het programma Digging into Data de mogelijkheden om grote hoeveelheden data te ontsluiten. 


HERA (Humanities in the European Research Area)

Binnen het netwerk HERA (Humanities in the European Research Area) zal in 2017 een nieuwe ronde starten.


Human Capital

Onderzoekers en professionals uit de praktijk bundelen hun krachten binnen dit onderzoeksprogramma om tot wetenschappelijke kennis te komen die direct in organisaties toepasbaar is.


JPI Cultural Heritage and Global Change

Het programma JPI Cultural Heritage and Global Change stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van cultureel erfgoed.


Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) voor de creatieve industrie

Binnen het MVI-programma kunnen consortia van onderzoekers en private partijen financiering aanvragen voor proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten. Het moet gaan om interdisciplinaire onderzoeksteams (alfa/beta/gamma). In de call for proposals is een speciale MVI-creatieve industrie-onderzoeksagenda opgenomen.


Museumbeurzen

Het onderzoeksprogramma Museumbeurzen is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen.


Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS)

Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) is een interdisciplinair onderzoekscentrum waarin kunstgeschiedenis, conservering en restauratie en natuurwetenschappen samenkomen.


Science4Arts

Conservatoren, musea, restauratoren, geesteswetenschappers en natuurwetenschappers ontwikkelen in het programma Science4Arts samen een nieuwe kijk op het restaureren en conserveren van kunst. De onderzoeksprojecten zijn gestart in 2012.


Smart Culture

Het programma Smart Culture biedt onderzoeksmogelijkheden op het gebied van Creative Cities, Big Data/Digital Humanities en Kunst en Cultuur.


Smart Industry

Het programma Smart Industry streeft naar versnelling van de technologische ontwikkeling van bestaand en nieuwe ICT in de industrie waardoor slimmere producten, processen en diensten verkregen worden. Het is een gezamenlijk initiatief van NWO en Technologiestichting STW.


Afgeronde onderzoeksprogramma's

Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)

In het programma Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH) werkten informaticaonderzoekers en beheerders van erfgoed samen aan het digitaal beschikbaar maken van erfgoed. Het programma is in 2014 afgerond.


Promoveren in de kunsten

Het programma Promoveren in de kunsten maakt promotieonderzoek voor kunstenaars mogelijk. Het programma is in 2012 afgerond.


Samenwerking China - JSTP

Vanuit het onderzoeksprogramma Samenwerking China - JSTP worden gezamenlijke onderzoeksprojecten gefinancierd in onderzoeksgebieden waarin zowel Nederland als China excelleren. Het thema voor de aanvraagronde 2015 was Creatieve Industrie. De ronde is inmiddels gesloten. De onderzoeksprojecten zijn gestart in 2015.


TOP-subsidies Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het programma TOP-subsidies Maatschappij- en Gedragswetenschappen versterkt of vernieuwt onderzoekslijnen van excellente onderzoeksgroepen. De onderzoeksprojecten vallen binnen het wetenschapsgebied maatschappij- en gedragswetenschappen en sluiten onder meer aan op de onderzoeksvragen uit de Kennis- en Innovatieagenda van het thema Business Innovation binnen de topsector Creatieve Industrie. Het financieringsinstrument is in 2013 gesloten.