Kennisagenda's

In samenwerking met externe partijen ontwikkelt NWO kennisagenda's voor de creatieve industrie.

Kennisagenda conservering en restauratie

Op het multidisciplinaire gebied van conservering en restauratie van erfgoed heeft Nederland een grote reputatie. NWO investeert in het kenniscentrum conservering en restauratie cultureel erfgoed in samenwerking met het Rijksmuseum, de Universiteit van  Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar daarnaast is samenwerking voorzien met de Technische Universiteit Delft, het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, de stad Amsterdam en mogelijk het Nederlands Forensisch Instituut en andere instituten en musea die wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van conservering en restauratie.


Nationale kennisagenda voor musea

In samenwerking met de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Museumvereniging kwam de nationale kennisagenda voor musea Meer dan waard. De maatschappelijke betekenis van musea tot stand. De agenda dient als basis voor het NWO-onderzoeksprogramma Museumbeurzen.


Roadmap SMART Culture

In samenspraak met het onderzoeksveld en de cultuursector ontwikkelt NWO Geesteswetenschappen de Roadmap SMART Culture, een agenda die tot doel heeft om onderzoek op het gebied van cultuur in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren te stimuleren.