Bijeenkomst onderzoeksprogramma Professional Games for Professional Skills

5 februari 2016

Vrijdag 5 februari organiseerden NWO, ClickNL Games en Growing Games een ontmoeting in de Jaarbeurs in Utrecht rondom het nieuwe NWO financieringsprogramma Professional Games for Professional Skills. Dit onderzoeksprogramma richt zich op het verwerven van nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills) met behulp van 'serious gaming'. Hiervoor is onderzoek nodig op het gebied van onderwijsonderzoek, geesteswetenschappen, 'serious games' en de neurocognitieve leerprincipes.

Na een korte introductie van dagvoorzitter Peter Werkhoven, bracht NWO-coördinator topsector Creatieve Industrie Janneke van Kersen de sector in kaart en aansluitend werden de hoofdlijnen van het voorgenomen financieringsprogramma door programmasecretaris Rob Heinsbroek toegelicht. 'Voorgenomen' omdat, zoals de dagvoorzitter benadrukte, 'het programma nog niet in beton is gegoten'. De ruim 80 deelnemers werden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hun suggesties voor de inrichting van het programma deze morgen te laten horen. Die input kan worden gebruikt voor het finaliseren van het programma en de daaraan verbonden call for proposals. Per 15 maart 2016 zal de call worden opengesteld; die is dan definitief.

Sfeerbeeld van de bijeenkomst onderzoeksprogramma Professional Games for Professional Skills


Het programma brengt onderzoek en ontwikkeling van serious gaming samen met onderwijsonderzoek en neurocognitief onderzoek. De focus van de call ligt op aanleren, trainen en onderhouden van nieuwe beroepsrelevante vaardigheden (bijvoorbeeld communicatie, samenwerking en problemen oplossen) met behulp van serious games. Serious games worden steeds meer aangewend voor het aanleren en ook onderhouden van beroepsrelevante skills. Geesteswetenschappelijk, ICT en neurocognitief onderzoek kan van grote betekenis zijn om dergelijke games te optimaliseren en te valideren.

Sfeerbeeld van de bijeenkomst onderzoeksprogramma Professional Games for Professional Skills

Ervaren gepromoveerde onderzoekers (met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut) kunnen namens een consortium financiering aanvragen via dit instrument. Consortia dienen te zijn samengesteld uit één of meer onderzoeksgroep(en), waaronder die van de aanvrager, uit één of meer game-bedrijven (of andere geïnteresseerde private partijen) en één of meer onderwijsorganisaties (vanaf VO, MBO en HBO tot en met in-company onderwijs). Van dit consortium wordt een eigen bijdrage van 20% verwacht en van deze matching is tenminste de helft (10% op het totaal) een cash bijdrage. Het totale programmabudget (inclusief de eigen bijdragen) zal 2,5 miljoen euro beslaan. Vanaf 2017 zullen daarmee naar verwachting vier tot zeven onderzoeksprojecten gefinancierd en gestart gaan worden.

Sfeerbeeld van de bijeenkomst onderzoeksprogramma Professional Games for Professional Skills

Na de plenaire sessie volgden parallelle sessies in kleinere groepen waarin onderzoekers, game-bedrijven en onderwijsorganisaties 3-minute pitches konden geven. Het concrete doel hiervan was matchmaking. De pitches waren zeer afwisselend: van onderzoekers van universiteiten over 'serious games voor rampen- en crisismanagement' tot gaming-netwerken over wargaming. Tafelvoorzitter prof. dr. Harold Bekkering vond de pitches van hoog niveau. Hoewel naar zijn idee de tijd voor het publiek om in te gaan op de pitches soms wat krap was, zijn er uiteindelijk zeker matches ontstaan die innovatieve samenwerkingen mogelijk gaan maken.

Sfeerbeeld van de bijeenkomst onderzoeksprogramma Professional Games for Professional Skills

Deelnemers hadden waardering voor de kwaliteit van de inhoudelijke feedback op de pitches en gaven aan dat de bijeenkomst voor hen een goede en belangrijke netwerkmogelijkheid bood. Onderzoeker Zerrin Yumak bijvoorbeeld ( Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht) legde binnen het uur al contact met een aantal interessante partijen waar ook vervolgafspraken uit voort zijn gekomen. Haar doel was om andere onderzoekers te ontmoeten en dat is gelukt. Volgens Yumak is er veel vraag naar dit soort matchmakingsevenementen en zij opperde dat een online matchingsplatform voor dit vakgebied wellicht een goed idee zou kunnen zijn.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een netwerklunch waar verdere gelegenheid was om elkaar te ontmoeten en een kiem te leggen voor een gezamenlijk onderzoeksvoorstel.

Meer informatie is binnenkort te vinden op: www.hersenenencognitie.nl.

Voor specifieke vragen aangaande de call for proposals: stuur een e-mail aan Rob Heinsbroek.