Uitdagingen

Waarom Agro, food en tuinbouw?

Nederland is toonaangevend op het gebied van innovatieve, duurzame en efficiënte voedselproductie. De agrarische sector, tuinbouw en levensmiddelenindustrie leveren een bijdrage van tien procent aan de Nederlandse economie. De export van agro- en foodproducten is de op één na grootste ter wereld. Binnen de tuinbouwsector is de voedingsmiddelenexport de op twee na grootste. Nederland is de allergrootste als het gaat om sierteeltexport, bloembollen en kastechniek.

Uitdagingen

Deze sectoren staan voor de grote uitdaging om de wereld met steeds meer mensen die ook nog per persoon meer consumeren van voedsel te blijven voorzien, liefst zo duurzaam mogelijk. Productie van voedsel, siergewassen en grondstoffen legt een steeds groter beslag op beschikbare ruimte, grondstoffen en leefmilieu. Ook het belang van voeding voor onze gezondheid krijgt steeds meer aandacht.

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek in de voor deze sectoren relevante wetenschapsdisciplines maakt momenteel een enorme ontwikkeling door. Complexe biologische systemen worden steeds beter begrepen. Er ontstaan nieuwe interdisciplinaire onderzoeksvelden waarin alfa-, bèta-, en gammawetenschappers samen werken aan vragen uit de sectoren. Het NWO-thema Agro, food en tuinbouw richt zich op drie onderwerpen:

Duurzame productie

Er is een toenemende vraag naar voedsel en andere biologische producten. Die toenemende vraag betekent ook een grotere vraag naar schaarse middelen als dierlijk eiwit, water, energie of grondstoffen. Fundamenteel vraaggericht onderzoek naar groei en ontwikkeling, het functioneren van ecosystemen en het voorkomen van ziektes levert kennis op waarmee deze belasting kan worden verkleind. Zodat de hele wereld kan worden voorzien van voedsel, zonder schaarste en milieuproblemen op te leveren.

Gezonde voeding

Voedsel is onlosmakelijk verbonden met gezondheid en ziekte. Onderzoek naar de opname en de verwerking van voedsel in het lichaam zal het inzicht vergroten hoe voeding bijdraagt aan onze gezondheid, groei en ontwikkeling. Preventie van aan voeding gerelateerde ziekten is ook een doel van onderzoek. En het stimuleren dat consumenten voor gezonde voeding kiezen.

Voedselzekerheid in mondiaal perspectief

Voedselvoorziening is een mondiaal probleem. Door extreme droogte, overstromingen of plagen kunnen oogsten mislukken. Armoede en conflictsituaties zijn er de oorzaak van dat hele bevolkingsgroepen geen goed voedsel hebben. Voedselzekerheid gaat over toegang tot voedsel voor de gehele wereldbevolking, en over het gebruik van gezond en veilig voedsel dat door consumenten wordt gewaardeerd. In ontwikkelingslanden is voedselzekerheid een groeiend probleem. Nederland als export- en kennisland kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van structurele en duurzame oplossingen die aan lokale omstandigheden zijn aangepast.