Over dit thema

Binnen het NWO-thema Agro, food en tuinbouw zoekt de wetenschap naar antwoorden op vragen op drie terreinen.

Duurzame en veilige productie

Alleen door duurzaam te produceren kunnen we aan de toenemende vraag naar grondstoffen en voedsel voldoen. Om dit te bereiken is kennis nodig van de veerkracht van het productiesysteem, zodat bodem, water, energie en nutri├źnten niet worden uitgeput. Ook het verhogen van de opbrengst van bestaande gewassen draagt bij aan voedselzekerheid voor iedereen, zonder dat dit ten koste gaat van het milieu.

Gezonde voeding

Gezonde voeding bevat weinig suiker, zout, weinig verzadigde en transvetzuren, en voldoende vezels. Niet alles wat wij het liefste eten voldoet aan die voorwaarden. Hoe produceer je voedsel dat niet alleen lekker is maar ook gezond? Omdat de voedingsstoffen die iemand nodig heeft niet voor iedereen hetzelfde zijn, en die behoefte ook verandert gedurende het leven, is onderzoek naar personalized nutrition (voeding die is afgestemd op de persoonlijke behoeften) een belangrijke ontwikkeling in de wetenschap. Dat kan bijvoorbeeld gaan om brood met tarwevervangende stoffen voor mensen met glutenallergie.

Als er dan gezonde alternatieven zijn, moet de consument die ook daadwerkelijk willen eten. Hoe moet je consumenten stimuleren gezond te eten en hoe kunnen producenten bijdragen aan een gezonde lifestyle? Ook deze vraagstukken worden in het thema Agro, food en tuinbouw onderzocht.

Voedselzekerheid in mondiaal perspectief

Om uiteindelijk de hele wereld van kwalitatief goed voedsel te kunnen voorzien, moet er kennis zijn over duurzame lokale voedselproductie met een hogere opbrengst. Maar ook is onderzoek nodig naar de toegang tot voedsel. Hoe kunnen consumenten in ontwikkelingslanden veilig en goed voedsel krijgen en hoe kunnen producenten en markten hieraan voldoen? En hoe kunnen we voedselverspilling verminderen en geoogste producten langer houdbaar maken?


Topsectoren: Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waarin de overheid samen met ondernemers en onderzoekers gericht investeert.

De drie speerpunten van het NWO-thema Agro, food en tuinbouw overlappen grotendeels met de drie onderwerpen van de topsector Agri&Food:

  • Meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen
  • Hogere toegevoegde waarde door innovatiefocus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak
  • Internationaal leiderschap door export van producten en ge├»ntegreerde systeemoplossingen

 De topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen stelt vier onderwerpen centraal, die ook grotendeels overeenkomen met de speerpunten van het NWO-thema:

  • Meer met minder
  • Voedselveiligheid en -zekerheid
  • Gezondheid en welbevinden
  • Samenwerkende waardeketen

Onderzoek binnen het NWO-thema Agro, food en tuinbouw levert kennis op die door bedrijven kan worden gebruikt. Het thema stimuleert vernieuwend onderzoek dat een breed fundament legt onder strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Het thema bevordert samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partners in gezamenlijk opgestelde onderzoeksprogramma's.

De onderzoeksprogramma's die NWO in 2012 en 2013 realiseert, staan kort beschreven in de NWO-proposities voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen.