Internationaal

Binnen het thema Agro, food en tuinbouw zijn er meerdere internationale samenwerkingsverbanden.

Programma met India over gewaswetenschappen

Ongunstige klimaatomstandigheden laten naar verwachting het areaal met oogstzekerheid afnemen. Het Indiase Department of Biotechnology en NWO hebben het programma 'Crop sciences: improved tolerance to heat and drought' opgezet. Dat wil bijdragen aan kennis over de veredeling van gewassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte, twee belangrijke vormen van abiotische stress. Beide landen zijn immers sterk geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek op het terrein van landbouw- en voedselproductie. De sluitingsdatum voor de call is 2 september 2014.

Samenwerking Brazilië: Biobased Economy

NWO heeft op het gebied van Biobased economy een samenwerkingsprogramma met Brazilië opgezet. Het programma richt zich op de onderwerpen biomassaproductie (de ontwikkeling van planten en algen die goed kunnen worden verwerkt en waaruit hoogwaardige chemie- en energiegrondstoffen kunnen worden gewonnen), duurzame landbouw (efficiënt gebruik van bodem, nutriënten, water), geïntegreerde bioraffinage, en de omzetting van biomassa in brandstof en chemicaliën. Er is een call georganiseerd in samenwerking met de Braziliaanse regionale onderzoeksfinancier Fapesp en een gezamenlijke call met CnPq, de nationale Braziliaanse counterpart. Deze calls werden in samenwerking met de topsector Chemie uitgevoerd. In totaal leverden de 2 calls 13 onderzoeksprojecten op met een waarde van 3,75 miljoen euro.

JPI Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL)

Joint Programming Initiative: Europese samenwerking gericht op preventie van dieet-gerelateerde ziekten en op het versterken van de kennisbasis voor de levensmiddelenindustrie. HDHL is een internationaal netwerk en wordt gecoördineerd door Nederland (ZonMw).

JPI Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)

Joint Programming Initiative: Europese samenwerking gericht op voedselzekerheid en duurzame voedselproductie. Nederland heeft een belangrijke rol in het kernteam van FACCE.

JSTP Agriculture & Food: How to feed the World?

Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP): samenwerkingsprogramma met China.

Cooperation China (NSFC) - Joint Research Projects - Plant Developmental Biology

Samenwerkingsprogramma met de National Natural Science Foundation of China op het gebied van ontwikkelingsbiologie van planten.

ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences (ERA-CAPS)

Europees samenwerkingsverband van 24 landen die een gezamenlijke visie en strategie willen ontwikkelen voor innovatief plantenonderzoek en een internationaal onderzoeksprogramma willen opzetten.

2ENRICH

Samenwerking met Zuid Afrika om de technologische capaciteiten op het terrein van landbouw en water in Afrika te versterken.