Agro, food en tuinbouw
Thema

Agro, food en tuinbouw

Binnen het NWO-thema Agro, food en tuinbouw doen wetenschappers vernieuwend onderzoek naar de grote vragen in de agrarische sector, de levensmiddelenindustrie en de tuinbouw. Het onderzoek kent drie speerpunten: duurzame en veilige productie, gezonde voeding en voedselzekerheid in mondiaal perspectief. De uitdaging is om de wereld zo duurzaam mogelijk van gezond voedsel te voorzien.

De agrarische sector, levensmiddelenindustrie en tuinbouw leveren samen een bijdrage van tien procent aan de Nederlandse economie. De Nederlandse export van agro- en foodproducten is de op één na grootste ter wereld.

In 2050 moeten we naar verwachting negen miljard monden voeden. Met onze huidige manier van produceren is het onmogelijk om aan de groeiende behoeften te voldoen. Door schaarser wordende grondstoffen, onzekere opbrengsten door klimaatverandering en een toenemende aantasting van ons leefmilieu is het noodzakelijk om over te schakelen naar een duurzaam productiesysteem dat meer opbrengt met respect voor mens, dier en milieu.


Contact

Neem voor meer informatie over het thema Agro, food en tuinbouw contact op met:

NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, Aard- en Levenswetenschappen
Annemieke van der Kooij, senior beleidsmedewerker
t.: (0)70 344 09 71
e-mail: a.vanderkooij@nwo.nl