NWO speerpunten 2011-2014

NWO speerpunten 2011-2014

Voor de periode 2011-2014 had NWO zes speerpunten voor het wetenschapsbeleid aangewezen die voortkwamen uit de strategie. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.

Download


I. Investeren in talent en vrij onderzoek

Persoonsgerichte financiering voor wetenschappelijk talent en ongebonden financiering om ruimte te geven aan vernieuwende ideeën.


II. Samenwerken in thema’s

De thema’s van NWO zijn verbonden met het nationale onderzoek- en innovatiebeleid, het topsectorenbeleid van de overheid. Voor de periode 2011-2014 had NWO aandacht voor de thema's: Agro, food en tuinbouw, Creatieve industrie, Duurzame energie, High tech systemen en materialen, Leven in gezondheid, Materialen: oplossingen voor schaarste, Samenleven onder spanning, Verbinden van duurzame steden en Water en klimaat.

Lees ook


III. Bevorderen van kennisbenutting

NWO definieert kennisbenutting als volgt:

Kennisbenutting is een proces dat bevordert dat wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle fases van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten.


IV. Internationaal samenwerken

Toponderzoek moet niet gehinderd worden door grenzen. Het is daarom essentieel dat Nederland een prominente rol kan blijven vervullen in internationaal wetenschappelijk onderzoek. NWO zette in de periode 2011-2014 extra in op het bieden van mogelijkheden voor internationale samenwerking en het versterken van de rol van het Nederlandse onderzoek bij vraagstellingen op mondiale schaal.

Financieringsinstrumenten bij deze ambitie


V. Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten

Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. Daarom investeert NWO structureel in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen. Daarnaast stellen de NWO-instituten instrumenten en laboratoria beschikbaar voor onderzoek van collega’s in binnen- en buitenland. Met deze inzet versterkt NWO de infrastructuur van wetenschappelijke instellingen in Nederland.


VI. Nationale onderzoeksinstituten

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, werkt nauw samen met de NWO-domeinen en omvat de voormalige FOM-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef, onderzoekscentrum ARCNL en de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Op 1 januari 2018 zijn ook de andere NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON gefuseerd met NWO-I.

Lees meer