Speerpunten 2011-2014

Voor de periode 2011-2014 had NWO zes speerpunten voor het wetenschapsbeleid aangewezen die voortkwamen uit de strategie. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.