Speerpunten 2011-2014

In de periode 2011-2014 heeft NWO zes speerpunten voor het wetenschapsbeleid aangewezen die voortkwamen uit de strategie. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.

Strategie 2015-2018

Voor de periode 2015-2018 heeft NWO een nieuwe strategie geformuleerd. In lijn daarmee gaat NWO haar programma’s afstemmen op de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda wordt eind 2015 bekend gemaakt. Tot die tijd blijven de programma’s en financieringsinstrumenten gekoppeld aan de speerpunten uit de vorige strategieperiode gehandhaafd.

Meer informatie