Beoogde resultaten 2015-2018

Een greep uit de resultaten waar NWO zich sterk voor maakt de komende jaren.

Voor de onderzoekers

 • Betrouwbare onderzoeksfinanciering die open staat voor alle vernieuwende ideeën, mono- multi- of interdisciplinair, nieuwsgierigheidsgedreven of maatschappelijk  geïnspireerd, met meer ruimte voor risicovol onderzoek.
 • Talentprogramma’s die aansluiten  op de behoeften, kansen en carrièreperspectieven van jonge onderzoekers.
 • Beheersing van de lasten voor onderzoekers die het aanvraag-, beoordelings- en selectieproces met zich meebrengt.
 • Meer financieringsmogelijkheden voor samenwerking tussen onderzoekers: in teams, tussen disciplines, over de grenzen van  instellingen heen en met internationale partners.
 • Meer financieringsmogelijkheden voor strategische samenwerking met een langetermijnperspectief (5-10 jaar).
 • Een nationale strategie voor investeringen in grote tot zeer grote onderzoeksfaciliteiten.
 • Steun voor organisatie van en strategievorming door onderzoekers.

Voor de samenleving

 • Een inspirerende Nationale Wetenschapsagenda die de wetenschappelijke sterktes verbindt met maatschappelijke en economische uitdagingen.
 • Verbinding van onderzoeksagenda's voor de topsectoren met maatschappelijke uitdagingen en internationale agenda's.
 • Snellere en effectievere toepassing van onderzoekresultaten door sterkere verbindingen tussen fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek en effectieve kennisbenutting in themaprogramma's.
 • Continuering en versterking van de Nederlandse deelname aan Europese onderzoeksprogramma's en van de samenwerking met China, India en Brazilië.
 • Open toegang zonder embargoperiode tot de resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk  onderzoek, met maatwerk voor publiek-private  samenwerking.

Voor de kennispartners

 • Wederzijds stimulerende samenwerking, bundeling van krachten en gedeelde prioriteiten, onder meer investeringen in onderzoek en innovatie.
 • Sterke nationale onderzoeksinstituten met (inter)nationale onderzoeksfaciliteiten die volop samenwerken met universiteiten, bedrijfsleven en samenleving en fungeren als zwaartepunt op hun terrein en als regionale kennispartners.
 • Een open, professionele en slagvaardige organisatie met kennis van zaken van en groot draagvlak bij de Nederlandse wetenschap die haar middelen flexibel en krachtig inzet over alle wetenschappelijke disciplines en een betrouwbare partner is voor betrokken partijen.