Ambitie | Onderzoek
Ambitie

Ambitie | Onderzoek

Samenwerking voor excellentie en vernieuwing

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het begrijpen van de wereld om ons heen, voor het begrijpen van het natuurlijke en menselijke verleden en voor belangrijke nieuwe ontdekkingen. Daarom blijft nieuwsgierigheidsgedreven en fundamenteel onderzoek een belangrijke focus van NWO.

Gezien de ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij zet NWO sterk in op samenwerking. De NWO-instituten vervullen een nationale rol als centra van samenwerking op strategisch belangrijke onderwerpen.

Samenwerking tussen disciplines, tussen sectoren en over de kennisketen heen draagt bij uitstek bij aan verrassende, nieuwe inzichten. NWO heeft daarom meer aandacht voor team science. De bijdrage van NWO aan de kennis- en innovatieagenda van de topsectoren en het bevorderen van publiek-publieke en publiek-private samenwerking blijft onveranderd op peil.

Daarnaast gaat NWO uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Programma’s in de NWA worden vanuit de breedte van de wetenschap opgezet en bieden ruimte aan een brede ketenbenadering waarin, waar relevant, fundamenteel, strategisch, praktijkgericht, en toegepast onderzoek met elkaar worden verbonden. Ook niet-wetenschappelijke partijen kunnen betrokken worden bij de uitvoering van onderzoek in deze programma’s.

Met het Merian Fund biedt NWO nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. Open Science blijft bij dit alles de norm. NWO neemt hierbij het voortouw.

Relevante beleidsthema's


NWO-instituten en regieorganen

 Programma's

Alle programma's voorOnderzoek (2019-2022)

Direct naar financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten vanOnderzoek (2019-2022)