Ambitie | Nexus
Ambitie

Ambitie | Nexus

Verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving

NWO wil zorgen voor meer coördinatie en sturing in de Nederlandse wetenschap zodat een nationale onderzoeksstrategie kan worden ontwikkeld inclusief een regelmatig geactualiseerde Nationale Wetenschapsagenda. Daarbij blijft er een balans tussen thematisch en vrij onderzoek.

NWO faciliteert het wetenschappelijke veld om zichzelf te organiseren en betrekt daarnaast nadrukkelijk maatschappelijke partijen en ook burgers bij de programmering en uitvoering van onderzoek. NWO blijft proactief de verbinding zoeken met het internationale, en met name het Europese, wetenschapsbeleid. NWO gaat een actieve bijdrage leveren aan Science Diplomacy.


Relevante activiteiten