Ambitie | Kennisbenutting
Ambitie

Ambitie | Kennisbenutting

Effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

Onderzoek heeft naast wetenschappelijke impact, vaak ook maatschappelijke impact en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. NWO wil kennisdeling bevorderen door meer met gebruikers samen te werken.

Hierbij bouwt zij voort op de ervaring van diverse onderdelen van NWO. De publiek-private en publiek-publieke samenwerking in onderzoek blijft ook in de komende strategieperiode mogelijk.

NWO verlengt het programma Industrial Doctorates dat gericht is op de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Naar analogie wordt het programma Societal Doctorates opgericht voor de samenwerking met publieke partners. Ook komt er een proof of concept-subsidie die onderzoekers de maatschappelijke potentie van eerder door NWO gefinancierd onderzoek laat verkennen.

Relevante beleidsthema'sProgramma's

Alle programma's voorKennisbenutting (2019-2022)