Verbinden van wetenschap en samenleving

Verbinden van wetenschap en samenleving

Strategie 2019-2022

NWO beschrijft in het strategisch plan 'Verbinden van wetenschap en samenleving' de koers voor de jaren 2019 tot en met 2022. NWO legt hierin nadruk op haar verbindende rol: samen met haar kennispartners verbinden binnen de wetenschap en tussen de wetenschap en maatschappij.

Het Nederlandse onderzoek is goed en effectief...

Het Nederlandse onderzoek staat hoog aangeschreven en is effectief dankzij een slimme combinatie van samenwerking, competitie, kwaliteitszorg en een goede infrastructuur. Nederland wil deze vooraanstaande positie behouden en versterken.

…maar staat voor grote uitdagingen

Het is een uitdagende tijd voor de wetenschap. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de wetenschap om bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook de wetenschap zelf wordt complexer. Veel verschillende (zowel nationale als Europese) agenda’s vragen de aandacht van de Nederlandse wetenschap. Tegelijkertijd staat de betrouwbaarheid van de wetenschap in sommige delen van de samenleving ter discussie.

Deze ontwikkelingen vragen om meer samenwerking in het wetenschapsbestel en om meer dialoog tussen wetenschap en samenleving. Naast een sterke disciplinaire basis, is tevens samenwerking tussen disciplines, over sectoren en over de kennisketen – van fundamenteel tot en met praktijkgericht onderzoek- en met maatschappelijke partners meer dan ooit noodzakelijk.

De positie van NWO

Een meer verbindende rol van NWO is nodig om flexibel en daadkrachtig te anticiperen op de ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. Als Zelfstandig Bestuursorgaan met een belangrijke financierende taak, heeft NWO een goede positie om deze rol op zich  te nemen. In 2017 is NWO een transitie gestart naar één coherente organisatie die zorgt voor een samenhangende programmering en voor een sterke wetenschappelijke basis die bijdraagt aan oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. NWO en haar instituten vervullen hierin een nationale functie en werken nauw samen met de kenniscoalitie, universitaire onderzoeksgroepen en andere kennisinstellingen.

Vijf ambities: nexus, mensen, onderzoek, infrastructuur, kennisbenutting

In de periode 2019-2022 staan vijf ambities centraal. De afzonderlijke organisatieonderdelen van NWO dragen bij aan de realisatie van deze ambities. Dit doen zij vanuit de hun geëigende (verbindende, financierende en/of uitvoerende) rollen. Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, expertise en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving. Deze vijf ambities zijn:


Download NWO-strategie 2019-2022 (pdf)


Langlopende programma's zijn gebaseerd op voorgaande strategische plannen. Zie:


Strategie NWO-domeinen