Raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur.

Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. Daarnaast zorgt de raad van toezicht voor het voordragen voor benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur.

Benoeming

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken benoemen de leden van de raad van toezicht NWO.

Leden raad van toezicht

Per 1 maart 2017

 • Ir. Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteijn (voorzitter)
 • Dr. Adriana Esmeijer
 • Prof. dr. Mirjam van Praag
 • Drs. Willem te Beest
 • Ing. Amandus Lundqvist

Nevenfuncties leden van de raad van toezicht

Prof.dr. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn


Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Laatste betrekking was voorzitter van het CvB van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties:

 • Kamerheer van Zijne MajesteitKoning Willem Alexander voor de Provincie Gelderland(onbezoldigd)

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Secretaris bestuur van de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN)
 • Secretaris bestuur van stichting The Hague Club (Europees netwerk van vermogensfondsen)
 • Lid van het bestuur van het Blockbusterfonds
 • Lid Raad van Advies Europees Cultuurforum, De Balie
 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Taalunie en Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
 • Lid Comité van Aanbeveling Governance Code Cultuur en Ondernemen
 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Adviseur in de Board van de European Cultural Foundation
 • Lid bestuur Goede Doelen Platform

Prof.dr. C.M. (Mirjam) van Praag

Prof.dr. C.M. (Mirjam) van Praag

Maersk Mc-Kinney Møller Professor of Entrepreneurship, Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School, Denmark

Professor of Entrepreneurship and Organization, Faculty of Economics & Business, University of Amsterdam, Netherlands (onbetaald)

Nevenfuncties:

 • Non-executive Board Member of Berlingske Media Group, Denmark (since 2015)
 • Kroonlid Sociaal Economische Raad (SER) (since 2010)
 • Field Editor Journal of Business Venturing for Economics of Entrepreneurship (since 2017)
 • Voorzitter Raad van Advies Stichting “Participatiecertificaat” (since 2015)
 • Lid van bestuur Joods Nationaal Fonds (JNF) (since 2016)
 • Member of the Editorial Review Board of the Strategic Entrepreneurship Journal (since 2012)
 • Member of the Advisory Board of the Amsterdam Center of Entrepreneurship (ACE) (since 2014)
 • Founding and Organizing Member of the Scientific Committee of the CEPR Entrepreneurship Economics (since 2013)
 • Founding and Organizing Member of the Scientific Committee of the Oxford Summer Retreats for Entrepreneurship Scholars, jointly with Saul Estrin, LSE (since 2012)
 • Member of the Editorial Board of the IZA Journal of European Labour Studies (since 2012)
 • Advisory Board Member in You’th Start – Entrepreneurial Challenges (since 2015)
 • Member of the Scientific Advisory Board of The Horizon2020 project (since 2015)
 • Advisory Board member of SEO (since 2015)
 • Advisory Board member of Diversion (since 2016)
 • Chair of the Jury of the Amsterdam Science and Innovation Award (since 2017)

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Laatste betrekking was lid van het CvB van de universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen
 • Lid Raad van Toezicht Naturalis Biodiversity Centre
 • Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen
 • Lid Raad van Commissarissen TU Delft Enterprises B.V.

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Laatste betrekking was voorzitter van de stichting SURF.

Nevenfuncties:

 • Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen (Min. van EZ) tot 01-09-2017
 • Voorzitter Stichting TKI Holland High Tech (Publiek Private Samenwerking), tot 01-09-2017
 • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Industrie, tot 1-1-2018
 • Lid Stichting Preferente Aandelen ASML
 • Voorzitter RvC UvA Holding (Universiteit)
 • Lid Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA (Defensie), tot 01-09-2017
 • Lid RvC BNP Paribas OBAM (Investerings Fonds)
 • Voorzitter RvC Business Park Aviolanda (Luchtvaart)