Raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur.

Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. Daarnaast zorgt de raad van toezicht voor het voordragen voor benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur.

Benoeming

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden van de raad van toezicht NWO.

Leden raad van toezicht

Per 1 januari 2019

 • Ir. Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteijn (voorzitter)
 • Dr. Adriana Esmeijer
 • Prof. Melinda Mills
 • Drs. Willem te Beest
 • Ing. Amandus Lundqvist
 • Prof. Simone Buitendijk

Nevenfuncties leden van de raad van toezicht

Prof.dr. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Laatste betrekking was voorzitter van het CvB van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties:

 • Kamerheer van Zijne MajesteitKoning Willem Alexander voor de Provincie Gelderland(onbezoldigd)

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Secretaris bestuur van de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN)
 • Secretaris bestuur van stichting The Hague Club (Europees netwerk van vermogensfondsen)
 • Lid van het bestuur van het Blockbusterfonds
 • Lid Raad van Advies Europees Cultuurforum, De Balie
 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Taalunie en Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
 • Lid Comité van Aanbeveling Governance Code Cultuur en Ondernemen
 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Adviseur in de Board van de European Cultural Foundation
 • Lid bestuur Goede Doelen Platform

Prof. dr. (Melinda) M.C. Mills

Prof. dr. M.C. (Melinda) Mills

Nuffield Professor of Sociology, Department of Sociology, University of Oxford, Engeland

Nevenfuncties:

 • Lid van de Executive Council, ESRC (Economic and Social Research Council) Verenigd Koninkrijk (sinds 2017)
 • Adviesraad, SPaDE, Social Policy and Family Dynamics in Europe, Stockholm Universiteit, Zweden (sinds 2012)
 • Redactieraad, Journal of Family Research / Zeitschrift für FamilienForschung (sinds 2010)
 • Nulaanstelling hoogleraar sociologie, Rijksuniversiteit Groningen (sinds 2014)

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Laatste betrekking was lid van het CvB van de universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen
 • Lid Raad van Toezicht Naturalis Biodiversity Centre
 • Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen
 • Lid Raad van Commissarissen TU Delft Enterprises B.V.

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Laatste betrekking was voorzitter van de stichting SURF.

Nevenfuncties:

 • Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen (Min. van EZ) tot 01-09-2017
 • Voorzitter Stichting TKI Holland High Tech (Publiek Private Samenwerking), tot 01-09-2017
 • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Industrie, tot 1-1-2018
 • Lid Stichting Preferente Aandelen ASML
 • Voorzitter RvC UvA Holding (Universiteit)
 • Lid Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA (Defensie), tot 01-09-2017
 • Lid RvC BNP Paribas OBAM (Investerings Fonds)
 • Voorzitter RvC Business Park Aviolanda (Luchtvaart)

Prof. dr. S.E. (Simone) Buitendijk

Vice-Provost Education, Imperial College London

Nevenfuncties:

 • Voorzitter, Adviesraad Leiden University College (LUC), Universiteit Leiden
 • International External Advisory Board, Great Ormond Street Institute of Child Health
 • Raad van Toezicht, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
 • University Advisory Board, Coursera
 • International Advisory Board, Helsinki University
 • Chair, Steering Group of Vice-rectors for Learning and Teaching, League of European Research Universities