Raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur.

Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. Daarnaast zorgt de raad van toezicht voor het voordragen voor benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur.

Benoeming

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden van de raad van toezicht NWO.

Leden raad van toezicht

Per 1 januari 2020

 • Per 1 april 2020 treedt drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg toe als voorzitter
 • Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist, vicevoorzitter en waarnemend voorzitter
 • Dr. Adriana Esmeijer
 • Prof. Melinda Mills
 • Drs. Willem te Beest
 • Prof. Simone Buitendijk

Voor de advisering over de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag is door de raad van toezicht een auditcommissie ingesteld bestaande uit twee leden van de RvT en een onafhankelijk extern lid.


Nevenfuncties leden van de raad van toezicht

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Ing. A.H. (Amandus) Lundqvist

Laatste betrekking was voorzitter van de stichting SURF.

Nevenfuncties:

 • Lid Stichting Preferente Aandelen ASML
 • Voorzitter RvC UvA Holding (Universiteit)
 • Lid RvC BNP Paribas OBAM (Investerings Fonds)
 • Voorzitter RvC Business Park Aviolanda (Luchtvaart)

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

Dr. A. (Adriana) Esmeijer

directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds

Nevenfuncties:

 

 • Lid Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Lid bestuur van de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN)
 • Lid bestuur van stichting The Hague Club (Europees netwerk van vermogensfondsen)
 • Lid van het bestuur van Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN

Prof. dr. (Melinda) M.C. Mills

Prof. dr. M.C. (Melinda) Mills

Nuffield Professor of Sociology, Department of Sociology, University of Oxford, Engeland

Nevenfuncties:

 • Lid van de Executive Council, ESRC (Economic and Social Research Council) Verenigd Koninkrijk 
 • Adviesraad, SPaDE, Social Policy and Family Dynamics in Europe, Stockholm Universiteit, Zweden 
 • Redactieraad, Journal of Family Research / Zeitschrift für FamilienForschung 
 • Nulaanstelling hoogleraar sociologie, Rijksuniversiteit Groningen 

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Drs. H.W. (Willem) te Beest

Laatste betrekking was lid van het CvB van de universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen
 • Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen

Prof. dr. S.E. (Simone) Buitendijk

Vice-Provost Education, Imperial College London

Nevenfuncties:

 • Voorzitter, Adviesraad Leiden University College (LUC), Universiteit Leiden
 • International External Advisory Board, Great Ormond Street Institute of Child Health
 • Raad van Toezicht, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
 • University Advisory Board, Coursera
 • International Advisory Board, Helsinki University
 • Chair, Steering Group of Vice-rectors for Learning and Teaching, League of European Research Universities