Stan Gielen

Stan Gielen (1952) studeerde Experimentele natuurkunde en promoveerde in de Biofysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 1 oktober 2016 is hij voorzitter van NWO. Zijn eerste termijn als voorzitter van de raad van bestuur van NWO eindigt op 1 oktober 2021.

Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) GielenProf. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen

Van 1980 tot 1988 werkte hij aan de Universiteit Utrecht, met tussendoor periodes in de Verenigde Staten (Northwestern University en de University of California, Los Angeles). In 1988 volgde benoeming tot hoogleraar Biofysica aan de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, in 1995 werd die leeropdracht uitgebreid tot het Radboudumc. Hij was en is actief in uiteenlopende commissies en organisaties, was initiatiefnemer van de Foundation for Neural Networks en mede-oprichter van een spin off-bedrijf. Verdere functies op nationaal niveau waren onder andere het directeurschap van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour tot het voorzitterschap van het bestuur van het samenwerkingsverband Nikhef en van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

In internationaal verband participeerde Gielen o.a. in de Executive Board of the European Neural Networks Society en in de Life Science Working Group of the European Space Agency. Hij werd in 2009 gekozen tot lid van de KNAW. Tot 1 september 2016 was Stan Gielen hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hoofdfunctie

  • Voorzitter raad van bestuur NWO - bezoldigd

Nevenfuncties

  • Persoonlijk hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen - onbezoldigd
  • Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) - onbezoldigd
  • Lid Governing Board Science Europe (namens NWO) - onbezoldigd

Contact

Via mw. Jet van ‘t Woudt

Download