Jeroen Geurts

Vanaf aanvang 2017 is hij voorzitter van ZonMw en lid van de raad van bestuur van NWO: Jeroen Geurts (1978). Hij is hoogleraar Translationele Neurowetenschappen aan de VU Medisch Centrum. Verder zit hij in het bestuur van Neuroscience Amsterdam en het VUmc MS-center. Niet verwonderlijk want hij doet al jaren studie naar de grijze massa en de oorzaken van multiple sclerose. De eerste termijn als lid van de raad bestuur loopt tot 1 januari 2020.

Achtergrond

Portret Jeroen Geurts

Jeroen Geurts (1978) studeerde neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed tijdens zijn opleiding onder meer onderzoek naar de zenuwaandoening amyotrofe laterale sclerose (ALS). Na zijn studie promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar grijzestofbeschadigingen bij de ziekte multipele sclerose (MS).

Bekijk de video waarin Geurts vertelt hoe hij met zijn team vanuit verschillende perspectieven kijkt naar ‘The Curious Brain’ en zoekt naar wat er gebeurt met de hersenen van MS-patiënten.

Nevenfuncties

 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Hoogleraar Translationele Neurowetenschappen en Afdelingshoofd Anatomie & Neurowetenschappen, VU medisch centrum Amsterdam
 • Bestuurslid Executive Board Amsterdam Neuroscience 
 • Bestuurslid Executive Board VUmc MS Centrum Amsterdam 
 • Voorzitter bestuur ZonMw
 • Consultancy (B/O): investigator initiated farmaceutische trials, contract research. 
 • Columnist NRC
 • Multiple Sclerosis Journal: Deputy Editor 
 • Structureel geraadpleegd deskundige commissie Elektromagnetische velden, Gezondheidsraad
 • Directeur Stichting Brein in Beeld 
 • Executive Board International MS Cognition Society 
 • Adjunct Professor dept. Physiology & Pharmacology, University of Calgary

 

Toekomst ZonMw en NWO

ZonMw wordt naar verwachting pas in 2019 onderdeel van NWO. Hierover zegt Jeroen Geurts: “Bij ZonMw zijn we erg goed in het toepasbaar maken van wetenschap en in het uit de maatschappij ophalen van vragen voor onderzoek. Sommige ZonMw’ers zijn een beetje bang dat ze bij NWO, dat bolwerk van excellentie dat alleen over wetenschap en keiharde cijfers gaat, de fluïditeit en originaliteit van echte toepassingen zullen kwijtraken. Tegen hen zeg ik dat NWO juist at kan leren van onze valorisatie en van de manier van vragen stellen.”

Meer informatie