Jeroen Geurts

Vanaf aanvang 2017 is hij voorzitter van ZonMw en lid van de raad van bestuur van NWO: Jeroen Geurts (1978). Hij is hoogleraar Translationele Neurowetenschappen aan de VU Medisch Centrum. Verder zit hij in het bestuur van Neuroscience Amsterdam en het VUmc MS-center. Niet verwonderlijk want hij doet al jaren studie naar de grijze massa en de oorzaken van multiple sclerose. De tweede termijn als lid van de raad bestuur loopt tot 1 januari 2023.

Achtergrond

Portret Jeroen Geurts

Jeroen Geurts (1978) studeerde neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed tijdens zijn opleiding onder meer onderzoek naar de zenuwaandoening amyotrofe laterale sclerose (ALS). Na zijn studie promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar grijzestofbeschadigingen bij de ziekte multipele sclerose (MS).

Bekijk de video waarin Geurts vertelt hoe hij met zijn team vanuit verschillende perspectieven kijkt naar ‘The Curious Brain’ en zoekt naar wat er gebeurt met de hersenen van MS-patiënten.

Hoofdfuncties

 • Afdelingshoofd Anatomie & Neurowetenschappen, VU medisch centrum - bezoldigd
 • Lid raad van bestuur NWO, tevens domeinvoorzitter Medische Wetenschappen - bezoldigd

Nevenfuncties

 • Voorzitter ZonMw - bezoldigd
 • Multiple Sclerosis Journal: Editor for Europe - bezoldigd
 • Columnist NRC - bezoldigd
 • Structureel geraadpleegd deskundige commissie Elektromagnetische velden, Gezondheidsraad - bezoldigd
 • Bestuurslid Executive Board Amsterdam Neuroscience - onbezoldigd
 • Bestuurslid Executive Board VUmc MS Centrum Amsterdam - onbezoldigd
 • Directeur Stichting Brein in Beeld - onbezoldigd
 • Executive Board International MS Cognition Society  - onbezoldigd
 • Adjunct Professor dept. Physiology & Pharmacology, University of Calgary - onbezoldigd

Meer informatie