Jaap Schouten

Vanaf 2017 is hij voorzitter van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en lid van de raad van bestuur van NWO. De eerste termijn als lid van de raad bestuur loopt tot 1 januari 2020, maar hij zal aanblijven totdat Margot Weijnen op 1 maart 2020 aantreedt.

Portret prof. dr. ir. Jaap Schouten

Jaap Schouten (1959) is hoogleraar chemische reactortechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Van 2011 tot 2016 was hij tevens decaan van deze faculteit. Jaap Schouten studeerde chemische technologie aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente (cum laude, 1983) en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft (cum laude, 1988).

Jaap Schouten was één van de eerste ‘Jonge Chemici’ van het toenmalige NWO-CW (toen nog Stichting SON). Hij heeft ook daarna voor zijn onderzoek meermaals financiering ontvangen van NWO-CW, waaronder voor een CW-TOP en voor verschillende publiek-private projecten. Bij de vroegere Technologie­stichting STW heeft hij onder meer diverse projecten in het Open Technologie Programma en meerdere valorisation grants verworven. In 2006 kreeg hij de titel Simon Stevin Meester toegekend door STW. In 2008 kreeg hij een Advanced Grant van de European Research Council en in 2012 een Proof of Concept Grant. Sinds 2007 is hij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 2013 kreeg zijn Eindhovense onderzoeks­groep de Core Chemical Engineering Award van het Britse Institution of Chemical Engineers (IChemE). In 2014 werd het spin-off bedrijf Flowid dat uit zijn groep is voortgekomen onderscheiden met de Herman Wijffels Innovatieprijs.

Jaap Schouten bekleedde diverse bestuursfuncties in het veld van de chemie en de chemische technologie. Van 2007 tot 2011 was hij lid van het bestuur van het NWO Gebied Chemische Wetenschappen, en in diezelfde periode lid van de Regiegroep Chemie. Verder zat hij in het bestuur van de Nederlandse procestechnologen (NPT) en was hij voorzitter van de Stichting Hoogewerff-Fonds en van de Working Party Chemical Reaction Engineering van de European Federation for Chemical Engineering (EFCE). Hij was ook vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT) en lid van de Board van het Chemelot Institute for Science and Technology (Chemelot InSciTe).

Hoofdfunctie

  • Hoogleraar Chemische Reactortechnologie, Faculteit Scheikundige Technologie, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) - bezoldigd

  • Lid raad van bestuur NWO, tevens domeinvoorzitter TTW - bezoldigd

Nevenfuncties

  • Lid bestuur TKI HTSM - onbezoldigd
  • Lid Stuurgroep ECN (Onderdeel van TNO) - onbezoldigd
  • Lid Editorial Advisory Board, Current Opinion in Chemical Engineering - onbezoldigd
  • Lid Editorial Advisory Board, Reviews in Chemical Engineering - onbezoldigd