Ineke Braakman

Biochemicus prof. dr. Ineke Braakman (1960) is vanaf 1 januari 2017 voorzitter van het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. En vanaf 1 februari 2017 lid van de raad van bestuur van NWO. De eerste termijn als lid van de raad bestuur loopt tot 1 januari 2020.

Waarneming voor Ineke Braakman in NWO- en ENW-bestuur

Prof.dr. Niek Lopes Cardozo is aangesteld als waarnemend voorzitter van het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Hij vervangt waar nodig prof.dr. Ineke Braakman in verband met haar gezondheid, en neemt tevens haar taken als lid van de Raad van Bestuur van NWO over. Niek Lopes Cardozo heeft ruime bestuurservaring en kent NWO goed.

portret prof. dr. Ineke Braakman

Hoogleraar cellulaire eiwitchemie

Zij is sinds 2000 hoogleraar cellulaire eiwitchemie aan de Universiteit van Utrecht (Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek) en bestudeert de vorming van eiwitten in onze cellen en de mogelijke afwijkingen daarin die kunnen leiden tot ziekten als Cystic Fibrosis (taaislijmziekte), Alzheimer en ALS. Zij studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze tevens promoveerde, op het onderwerp ‘Hepatocyte heterogeneity in organic cation transport’.

Ineke Braakman was medio jaren ‘90 één van de eerste ‘Jonge Chemici’ van NWO-CW (toen nog Stichting SON). In de loop der jaren ontving ze meerdere malen financiering van NWO voor haar onderzoek, van NWO-CW en NWO-ALW, alsook ZonMw. Zeer recentelijk kreeg zij een LIFT-project uit het Innovatiefonds Chemie toegekend, waarin zij samen met het bedrijfsleven de werking van nieuwe medicijnen tegen taaislijmziekte bestudeert. Met haar onderzoek probeert ze een brug te slaan tussen de moleculaire wereld en de levenswetenschappen.

Ineke Braakman heeft ruime ervaring in diverse besturen in binnen- en buitenland. Van 2003-2006 en 2012-2013 maakte ze deel uit van het bestuur van het departement Chemie van de Universiteit Utrecht. Tussen 2006 en 2012 was ze lid en vicevoorzitter van het bestuur van het Gebied Chemische Wetenschappen van NWO. Daarnaast was Braakman onder andere co-voorzitter van de commissie-Dijkgraaf die in 2014 het visiedocument 2025 ‘Chemistry and Physics: Fundamental for our Future’ opstelde en lid van de commissie Breimer, die de implementatie van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde monitort. Tussen 2009 en 2011 was ze lid van de Regiegroep Chemie, in het leven geroepen om de samenhang tussen onderzoek, onderwijs en innovatie in de chemie te coördineren en die inmiddels opgegaan is in de Topsector Chemie. Braakman is voorzitter van de programmacommissie CHAINS, het grootste wetenschappelijke chemiecongres van Nederland, georganiseerd door NWO Chemische Wetenschappen, dat elk jaar in december plaatsvindt.

Nevenfunctie

Hoogleraar Departement Scheikunde, Bètafaculteit, Universiteit Utrecht