Raad van bestuur

Het hoogste bestuursorgaan van NWO is de raad van bestuur. Deze bestaat uit de voorzitter NWO, vicevoorzitter en Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, de voorzitter van ZonMw en de drie voorzitters van de NWO-domeinen. De raad van bestuur wordt ondersteund door een bureau raad van bestuur.

Voorzitter en leden van de raad van bestuur worden op voordracht van de raad van toezicht benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorzitter en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën (PBF) zijn per 1 oktober 2016 benoemd als bestuurder voor een periode van vijf jaar. De overige leden, die tevens voorzitter van een domeinbestuur zijn, worden voor drie jaar benoemd. De voorzitter en leden zijn eenmaal herbenoembaar. Kijk voor de nevenfuncties van de bestuursleden op hun persoonlijke pagina.

Leden van de raad van bestuur

Per 1 maart 2020:

  • Prof. dr. Anita Hardon, voorzitter domein Sociale en Geesteswetenschappen (eerste termijn, tot 1 januari 2023). In verband met haar verblijf in het buitenland treedt prof. dr. Hans de Bruijn tot 1 juni 2020 op als waarnemend voorzitter van het domeinbestuur.