NWO-WOTRO initieert NWA-route Sustainable Development Goals

Grote verschillen tussen arm en rijk verhinderen een effectieve aanpak van vele mondiale uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering, veiligheid en migratie, voedselzekerheid, duurzame energie en genderongelijkheid. Met het stellen van zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) streven de Verenigde Naties naar oplossingen voor mondiale uitdagingen door het bevorderen van een inclusieve wereld met gelijkwaardige kansen voor iedereen en specifieke aandacht voor ontwikkelingslanden.

Een route voor de wetenschap

In september 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken hun uiterste best te doen de Sustainable Development Goals te behalen. Nederland is één van die landen. Tegelijkertijd vond in Nederland de vorming van een Nationale Wetenschapsagenda (NWA) plaats. Hierin kon iedereen zijn vragen aan de wetenschap indienen. Vanuit ruim 11.000 vragen zijn 140 overkoepelende vragen gevormd, die zijn geclusterd in 16 verbindende routes. Veel van deze routes zijn gericht op Nederland met weinig aandacht voor inclusieve mondiale aspecten. NWO-WOTRO heeft daarom een complementaire route met als focus de ‘Sustainable Development Goals voor inclusief mondiale ontwikkeling’ opgesteld.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Mondiale maatschappelijke uitdagingen zijn complex van aard en onderzoek daarnaar behoeft samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen. Kennis die gericht is op oplossingen vraagt om het verbinden van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis (co-creatie), van theoretische onderbouwing en kennis van de specifieke context waarbinnen oplossingen kunnen worden toegepast. Samenwerking met partijen in ontwikkelingslanden is noodzakelijk, omdat het onderzoek binnen deze route is gericht op het behalen van de SDG’s ín ontwikkelingslanden. Dit schept bovendien mogelijkheden om de onderzoekscapaciteit van deze landen te versterken en om goede relaties op te bouwen tussen Nederland en de groei-economiën van de toekomst.

Innovatieve inzichten en doorbraken

Voor het behalen van de SDG’s heeft de Nederlandse wetenschap unieke expertise te bieden. De SDG’s vormen een bron van motivatie en inspiratie voor onderzoekers, omdat hun onderzoek kan bijdragen aan complexe maatschappelijke uitdagingen die bovendien interdisciplinaire samenwerking vereisen. Het doen van onderzoek in en met niet-westerse culturen biedt tevens toegang tot kennis en data - die anders buiten het bereik van de Nederlandse wetenschap zou liggen - en biedt daardoor kansen voor innovatieve inzichten en doorbraken.

Mondiale component

De route wordt benaderd vanuit het gezichtspunt van mondiale inclusiviteit met een focus op de meest kwetsbare samenlevingen van deze wereld. Dit is een route op zich, maar eveneens één die andere NWA-routes complementeert: uiteindelijk zou elke NWA-route het inclusieve mondiale aspect moeten omarmen. Ook daarvoor zet NWO-WOTRO zich in.

Aansluiting bij andere initiatieven

De SDG’s sluiten aan bij de Europese Grand Societal Challenges, een van de drie pilaren van Horizon 2020. Zo biedt de SDG-route de wetenschap kansen om goed beslagen ten ijs te komen in H2020. Daarnaast zijn er raakvlakken met de agenda’s van de International Council on Science (ICSU), van de Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) en UNESCO. Inzetten op de SDG-route laat Nederland aanhaken bij mondiale ontwikkelingen. En niet alleen binnen de wetenschap zijn andere initiatieven.

Bijeenkomst op 9 maart

NWO-WOTRO heeft een routeworkshop georganiseerd om - op basis van de bij de NWA-ingediende vragen - onderzoeksuitdagingen te identificeren en potentiële samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. Deze vond op 9 maart 2016 plaats bij NWO. Hierbij zijn partners die de Global Goals Charter hebben ondertekend, vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen, het maatschappelijk veld en andere geïnteresseerde partijen betrokken. Lees hier het verslag van de workshop.