WOTRO Science for Global Development
NWO-onderdeel

WOTRO Science for Global Development

Als domeinoverstijgend initiatief binnen NWO programmeert, financiert en faciliteert WOTRO Science for Global Development onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling. De WOTRO-programma’s zijn gericht op het leveren van kennis en kunde die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ecologische problemen in lage- en middeninkomenslanden.

On this page you will find a brief overview of the activities of WOTRO. Please visit the English website for more information.

Samen met partners ontwikkelt NWO-WOTRO onderzoeksprogramma's die innovatieve vormen van onderzoek met en in deze landen stimuleren. Om de impact van onderzoek te vergroten, zet NWO-WOTRO sterk in op het delen van kennis en op het gebruik van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk. Het is daarbij essentieel dat lokale kennisinstellingen en maatschappelijke actoren vanaf de ontwikkelfase van onderzoeken participeren.

Onderzoeksprogramma's

NWO-WOTRO neemt het initiatief voor vernieuwende onderzoeksprogramma's die gezamenlijk worden uitgevoerd door wetenschappers uit Nederland en ontwikkelingslanden. Meestal zijn dit grote programma's met meerdere financiers waaraan onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines deelnemen. NWO-WOTRO stimuleert dat ook partijen van buiten de wetenschap, zoals maatschappelijke organisaties en andere stakeholders in ontwikkelingslanden, bij de projecten betrokken worden. Dat vergroot de kans op het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Samen met partners

NWO-WOTRO streeft naar strategische partnerschappen met andere onderzoeksfinanciers. Dat maakt internationaal samenwerken in breed verband mogelijk. Onderzoekers uit ontwikkelingslanden krijgen zo beter toegang tot fondsen, en het werk van verschillende onderzoeksfinanciers is beter op elkaar af te stemmen.

Platforms en netwerken

NWO-WOTRO ondersteunt ook het vormen van platforms en netwerken voor internationale ontwikkeling en onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking. De platforms en netwerken dragen bij aan het delen, benutten en vergroten van kennis door een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Meer informatie in het Engels

Omdat het onderzoek dat NWO-WOTRO financiert gezamenlijk wordt uitgevoerd door onderzoekers uit binnen- en buitenland en vanwege het internationale veld waarin NWO-WOTRO opereert, is de voertaal van NWO-WOTRO Engels. Klik hier om door te gaan naar de Engelstalige website.

Contact

WOTRO Science for Global Development

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
gebouw Java
2593 CE Den Haag
Postbus 93461
2509 AC Den Haag

tel: +31 (0)70 344 09 63
e-mail: wotro@nwo.nl

Onderzoeksprogramma's in samenwerking met een kennisplatform van het Ministerie van Buitenlandse Zaken


WOTRO onderzoeksprogramma's

Lopend


Recent afgerond


Afgerond