Kennisoverdracht

In het proces van kennisoverdracht binnen het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) zijn het beleid omtrent intellectueel eigendom en publicaties en de gebruikerscommissie essentieel.

Intellectueel eigendom

Het is voor (potentiële) gebruikers van groot belang dat zij als eersten kennis nemen van resultaten uit het project. Wanneer zij van die resultaten geen gebruik maken, kunnen die via publicaties, conferenties e.d. bekend gemaakt worden. Willen zij er wel gebruik van maken, dan kan dat op verschillende manieren, met bijbehorende afspraken. In het beleid Intellectueel Eigendom en Publicatie-afspraken van NWO-domein TTW zijn de spelregels hierover vastgelegd. Per project worden vooraf met de leden van de gebruikerscommissie hierover ook afspraken gemaakt.


Eigen afspraken maken

NWO biedt onderzoekers en partners waarmee zij samenwerken de optie om eigen afspraken te maken over intellectueel eigendom en publicaties die voortvloeien uit TTW-onderzoek. Een van de opties is een verdeelsleutel maken aan de hand van de bijdragen die de verschillende partners leveren aan het onderzoek. Op basis van de verdeelsleutel kunnen de rechten ook non exclusief bij één van de partners komen te liggen. Daarnaast is het mogelijk om rechten op kennis uit een TTW-project exclusief over te nemen tegen een marktconform tarief.

NWO neemt het voortouw

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanpak waarbij NWO het voortouw neemt bij het maken van afspraken over intellectueel eigendom. In dat geval wordt het intellectueel-eigendomsbeleid van NWO gevolgd. NWO biedt deze dienst aan als bedrijven (zoals mkb’s) en kennisinstellingen willen samenwerken, maar te weinig gelegenheid hebben om zelf het voortouw te nemen. 
 
Meer weten over de juridische opties die NWO-domein TTW biedt rondom intellectueel eigendom? Neem dan contact op met de medewerkers bij de afdeling Juridische zaken (zie rechterkolom).

Gebruikerscommissie

De gebruikerscommissie is hét valorisatie-instrument van NWO-domein TTW. Bij elk project wordt zo’n commissie ingesteld. Hij bestaat uit de projectleider van het betreffende project, de uitvoerder (meestal een promovendus) en de vertegenwoordigers van de (potentiële) gebruikers – meestal bedrijven – die bij indiening van het project al hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwe kennis die het project naar verwachting zal opleveren.  


Contact

Mw. Y. (Yvette) Prins (Legal advisor IP & technology transfer) Mw. Y. (Yvette) Prins (Legal advisor IP & technology transfer) +31 (0)30 6001 327 y.prins@nwo.nl

Contact

Dhr. mr. L. (Leon) van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) Dhr. mr. L. (Leon) van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) +31 (0)30 6001272 l.vandelaarschot@nwo.nl