Simon Stevin-prijzen

Tot in 2017 reikte het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) drie prijzen uit, vernoemd naar Simon Stevin. Ze waren bedoeld voor promovendi, net-gepromoveerden en prominente senior-onderzoekers. In alle gevallen huldigden ze de combinatie van onderzoek en valorisatie van resultaten uit dat onderzoek, bij jonge onderzoekers als stimulans, bij senior-onderzoekers als bekroning.