Technologiestichting STW

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is in 2017 ontstaan uit de Technologiestichting STW. Technologiestichting STW heeft zijn wortels in het programma voor Technische Natuurkunde en Innovatie van de Stichting FOM aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. In 1981 werd STW officieel als stichting opgericht om het totaal aan technische wetenschappen te kunnen bedienen. De doelstelling van de stichting is sindsdien het realiseren van kennisoverdracht vanuit excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Enige jaren geleden is het accent in de missie gewijzigd naar kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers, om de rol van de gebruikers in alle TTW-projecten te benadrukken. Gebruikers leveren tijdens onderzoeksprojecten waardevolle adviezen en brengen eigen kennis in wat tot aanscherping van de onderzoeksvraag kan leiden. Uiteindelijk is innovatie – of in TTW-termen utilisatie – het resultaat van de inspanningen van onderzoekers en gebruikers samen.

Van STW naar TTW

Vanaf 1 januari 2017 zijn de activiteiten van de stichting STW geleidelijk ondergebracht in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie.


Simon Stevin-prijzen

Tot in 2017 reikte het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) jaarlijks prijzen uit, vernoemd naar Simon Stevin. Met deze prijzen werden onderzoekers gehuldigd voor hun combinatie van onderzoek en valorisatie van onderzoeksresultaten.


Publicaties STW

Bekijk de publicaties van STW zoals jaarverslagen, utilisatierapporten en magazines.