Projectleider

Projectleider bij TTW?

U bent projectleider als u bij het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) een gehonoreerd project heeft lopen.

Documentatie voor projectleiders

Als projectleider zijn de Voorwaarden en regels bij TTW en informatie over Kennisoverdracht voor u van belang. 

Richtlijnen voor het indienen van een aanvraag

In het document ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering (OTP)’ worden de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Intellectueel Eigendom en publicatie-afspraken;
  • Cofinanciering;
  • Vereisten aan een steunbrief;
  • Personeelsposities;
  • Begrotingsposten;
  • Verplichte formulieren;
  • Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).

Meer informatie