Domeinbestuur TTW

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van technische wetenschappen met een leidinggevende positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

De leden van het bestuur van NWO-domein TTW zijn:

  • prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Schouten (Technische Universiteit Eindhoven), voorzitter, ook lid raad van bestuur
  • dr. ir. M.J. (Margrethe) Jonkman (FrieslandCampina), vicevoorzitter
  • prof. dr. ir. P.M. (Paulien) Herder  (Technische Universiteit Delft)
  • prof. dr. W.J. (Wiro) Niessen (Erasmus MC, Technische Universiteit Delft)
  • dr. R.G.M. (René) Penning de Vries (Boegbeeld ICT, Ministerie van Economische Zaken)
  • ir. C.M. (Karin) Sluis (Witteveen+Bos)